Aktivitet

Kortfilm: Manivald

Denne refleksion tager udgangspunkt i den animerede kortfilm Manivald (2017). Filmen drejer sig om temaerne identitet, personlig udvikling og seksualitet. Eleverne arbejder med refleksionsspørgsmål.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i: billedkunst, dansk, engelsk, seksualundervisning
Anslået tidsforbrug: 2 lektioner

Denne refleksion tager udgangspunkt i den animerede kortfilm Manivald (2017). Eleverne ser filmen (ca. 13 minutter), som bl.a. inddrager temaerne identitet, personlig udvikling, meningen med livet, svære følelser, relationer, familie, kærlighed og seksualitet. Med udgangspunkt i filmen skal eleverne arbejde med refleksionsspørgsmål og evt. med præsentation af filmen og deres tanker om den.

 

Materialer:

 • Kortfilmen Manivald (2017) evt. fra Youtube
 • Elevark ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Manivald” med refleksionsspørgsmål (enten printet til alle elever eller elektronisk). Elevarket findes nederst på siden.

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til elevernes selvstændige arbejde. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleven (alene eller sammen med andre) over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Tilrettelæggelse

 • Læs elevarket ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Manivald” med refleksionsspørgsmål
 • Gør elevarket (refleksionsspørgsmål) og filmen Manivald tilgængelig for eleverne (enten på storskærm eller på egne computere)
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne uforstyrret tid til at se filmen Manivald (filmen varer 13 min, men der kan evt. afsættes tid til, at de kan nå at se den to gange). Udlevér derefter elevark ”Æstetiske refleksioner: Kortfilm: Manivald” til eleverne, og lad dem arbejde (sammen eller individuelt efter aftale) med refleksionsspørgsmålene.

Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grunding – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med refleksionsspørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret som de har? Og har nogle svaret det samme? Eller eleverne kan få lejlighed til at præsentere værket og deres overvejelser for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal med eleverne fra begyndelsen, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter:

 

Referencer

Kortfilmen Manivald (2017)

Se kortfilmen Manivald på Youtube


Spørgsmål til din oplevelse af filmen

 • Får du et indtryk af, hvad filmen prøver at fortælle? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Er det en god måde at fortælle om det på? Hvorfor (ikke)?
 • Hvilke ting lægger du især mærke til ved filmens tegnestil?
 • Er der noget, der undrer, overrasker, provokerer eller irriterer dig ved historien? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Tror du, at andre vil opfatte filmen på samme måde som dig selv? Hvem ville? Hvem ville ikke? Hvorfor?
 • Kan du lide historien? Kunne du tænke sig at se mere af samme slags? Hvorfor (ikke)?

Refleksionsspørgsmål til filmen

 • Synes du filmens tema passer godt til en animationsfilm? Hvorfor (ikke)?
 • Kunne filmen lige så godt være lavet som almindelig film med mennesker i stedet for animation med dyr? Hvorfor (ikke)?
 • Kunne historien lige så godt være fortalt som musical? Hvorfor (ikke)?
 • Er det ok, at Manivald rejser fra sin mor? Hvorfor (ikke)?
 • Ville det gøre en forskel for historien, hvis Manivald var en pige? Hvorfor (ikke)?
 • Ender historien lykkeligt? Hvorfor (ikke)?

Se eventuelt kortfilmen igen og se, om du bagefter har noget at tilføje til dine svar.      

Refleksionsopgave

Vælg en af disse to opgaver:

 • Skriv et afskedsbrev, som Manivald kunne have skrevet til sin mor.
 • Skriv et kort uddrag af Manivalds dagbog.

Hvordan ville du forklare andre om filmen, og hvad du tænker om dem?

Brug refleksionsspørgsmålene til at tænke over, hvordan du ville præsentere historien for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan finde andre ting, du vil lægge vægt på.

Hvordan tænker du, at det ville være bedst præsentere filmen og historien for folk, så de forstår hvordan den er? Ville du fx lave din egen plakat for filmen? Eller en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet? Kan man forklare filmen uden at afsløre handlingen?


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.