Aktivitet

Malerier: En begravelse og Flået tyrehoved

Denne refleksion handler om to malerier, der begge har at gøre med døden og hvordan vi ser på døden.  Eleverne arbejder med refleksionsspørgsmål og eventuelt med præsentation af billederne og deres tanker om dem.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.

Til anvendelse i den understøttende undervisning, der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes i billedkunst og dansk.

Anslået tidsforbrug: 2 lektioner (mulighed for udvidelse)

Denne refleksion handler om Francisco de Goyas maleri 'Flået hoved af en ung tyr' (ca. 1690) og Anna Anchers 'En begravelse' (1891). De to malerier fra Statens Museum for Kunst har begge at gøre med døden og hvordan vi ser på døden. Malerierne gemmer dog også på andre temaer, som eleverne kan arbejde med gennem refleksionsspørgsmålene. Det kan fx være temaer som ritualer eller modsætningsforhold som dyr og mennesker, barn og voksen, krop og ånd.

 

Forudsætninger, form og indhold

Arbejdsformen Æstetiske refleksioner lægger op til, at eleverne arbejder selvstændigt eller i små grupper. Med udgangspunkt i et æstetisk værk (litterært, musikalsk eller andet) reflekterer eleverne over oplevelsen af værket, dets udtryk og dets indhold. Indholdet kan i princippet være hvad som helst, men kunne fx berøre temaer som døden, virkelighedsopfattelser eller identitet. Underviseren kan vælge at supplere refleksionerne med en opsamlende præsentation eller aktivitet.

De æstetiske refleksioner egner sig særligt til elevens selvstændige refleksion og fordybelse. Aktiviteten kan evt. foregå andre steder end på skolen, fx på et folkebibliotek, i byrummet eller på et museum, og kan fungere som en individuel eller fælles aktivitet to-og-to eller i små grupper. Alle eleverne behøver ikke nødvendigvis arbejde med samme aktivitet samtidig.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: en elev eller flere (individuelt eller i små grupper)

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer

 • Billede af maleriet ”Flået hoved af en ung tyr” (ca. 1690) fra SMK (enten printet eller elektronisk)
 • Billede af maleriet ”En begravelse” (1891) fra SMK (enten printet eller elektronisk)
 • Du finder begge kunstværker (og mange andre) i høj opløsning på SMK Open
 • Elevarket ”Æstetiske refleksioner: Maleri: En begravelse og Flået tyrehoved(enten printet til alle elever eller elektronisk). Elevarket findes nederst på siden. 
 • Evt. elevadgang til computer

 

Tilrettelæggelse

 • Vær opmærksom på, om der kan være forhold der gør, at eleverne ikke bør arbejde med temaet døden (fx dødsfald i nærmeste familie eller lignende)
 • Læs elevarket Æstetiske refleksioner: Maleri: En begravelse og Flået tyrehoved med elevernes refleksionsspørgsmål
 • Gør elevarket og malerierne ”En begravelse” og ”Flået hoved af ung tyr” tilgængelige for eleverne (enten på storskærm, på egne computere eller printet)
 • Sæt rammen for aktiviteten (fx mht. tid til præsentation og tid til evaluering).

 

 

Flået oksehoved af Francisco de Goya, ca. 1690, Statens Museum for Kunst
© Statens Museum for Kunst
'En begravelse' af Anna Ancher,1891, Statens Museum for Kunst
© Statens Museum for Kunst

Aktivitetens opbygning

Giv eleverne mindst 2 minutter til at se på maleriet ”Flået hoved af ung tyr”. Udlevér derefter elevarket Æstetiske refleksioner: En begravelse og Flået hoved til eleverne og lad dem arbejde (sammen eller individuelt efter aftale) med de generelle refleksionsspørgsmål (mens de har billedet tilgængeligt). Derefter ser de maleriet ”En begravelse” og arbejder med det på samme måde.

Når eleverne har arbejdet med de generelle refleksionsspørgsmål for begge malerier, går de videre til de specifikke spørgsmål. I aftaler igen, om de skal arbejde individuelt eller i mindre grupper. Eleverne behøver ikke at besvare alle refleksionsspørgsmålene lige grundigt – de kan fokusere på de spørgsmål, som giver mest mening for dem. De må også gerne supplere med egne tanker. Det vigtigste er, at de får mulighed for selvstændig fordybelse.

Hvis I ønsker det, kan I samle op på forskellige måder, når eleverne har arbejdet med spørgsmålene. I kan fx gennemgå nogle af de spørgsmål, som eleverne fandt mest interessante – hvad har de svaret? Hvorfor har de svaret, som de har? Og har nogle svaret det samme? Eleverne kan også få lejlighed til at præsentere den opgave, de har valgt at løse (og deres overvejelser) for resten af gruppen (som måske har arbejdet med noget andet). Aftal fra begyndelsen med eleverne, hvilken opsamling der skal være.

 

Evaluering

Det anbefales, at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen, version: marts 2020

 

Relaterede aktiviteter:


Spørgsmål til din oplevelse af maleriet:

 • Hvad lægger du især mærke til ved maleriet?
 • Er der noget, der undrer/overrasker/provokerer/irriterer dig ved motivet? Hvad/Hvorfor (ikke)?
 • Vælg 10 ord, som du synes, passer til maleriet.
 • Hvad tænker du, at maleriet fortæller dig? Er det en eller flere ting? Hvad?
 • Tror du, at alle vil opfatte maleriet på samme måde som dig selv? Hvorfor (ikke)?
 • Kan du lide motivet? Kunne du tænke dig at se mere i samme stil?

Studér derefter maleriet Begravelsen og tænk nu over refleksionsspørgsmålene i relation til dette billede. Du behøver ikke besvare dem alle lige grundigt – fokusér på dem, du synes giver mest mening. Lav eventuelt også selv flere spørgsmål.

Refleksionsspørgsmål til malerierne

 • Sammenlign de 10 ord, som du har valgt til de to malerier. Hvilke forskelle og ligheder ser du?
 • Hvilken opfattelse af døden får du gennem de to malerier? Ligegyldig/uhyggelig/trist/sjov/andet?
 • Tænk over de to maleriers titler. Kunne de hedde noget andet?
 • Er der forskel på, når dyr dør, og når mennesker dør? Hvilken?
 • Hvilket af de to malerier ville du helst have hængende derhjemme? Hvorfor?

 

Kreativ opgave

Vælg en af disse to muligheder:

1.   Forbered en præsentation af malerierne og hvad du tænker om dem

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan du ville præsentere malerierne for andre, fx en af dine venner eller din bedstemor. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.
Hvordan tænker du, at det ville være bedst præsentere malerierne for folk så de forstår hvordan de er? Ville du fx lave en PowerPoint-præsentation? Ville du fortælle? Lave et rollespil? Tegne? Andet?

2. Lav dit eget værk

Lav din egen version af et eller begge malerierne. Du kan gøre det gennem tegning/maleri/collage eller andre billedformer, men du kan også vælge en anden udtryksform fx video, tableau, skulptur.

Brug refleksionsspørgsmålene som inspiration til at tænke over, hvordan din egen version skal se ud. Du behøver ikke inddrage alle spørgsmålene, og du kan selv finde andre ting, du vil lægge vægt på.


Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.