Aktivitet

”Meningen med livet”-meme

Med udgangspunkt i symbolik og meme-trenden skal eleverne arbejde med meningen med livet. Eleverne skal formulere bud på, hvad meningen med livet kan være, og viderekommunikere det på en anderledes måde.

Primær målgruppe: 7. og 8. klassetrin.
Til anvendelse i den understøttende undervisning der sigter mod elevernes etiske, filosofiske og alsidige udvikling. Kan også anvendes til: Billedkunst, kristendomskundskab, dansk, engelsk
Anslået tidsforbrug 3 lektioner

I denne workshop skal eleverne arbejde med spørgsmålet ”Hvad er meningen med livet?”. I mindre grupper skal eleverne lave ”memes”, hvor de giver et eller flere bud på, hvad meningen med livet er, og viderekommunikerer det på en anderledes måde med en reel, en komisk eller sarkastisk tilgang. I forlængelse af denne aktivitet kan eleverne arbejde med temaer som fx formål, værdier, perspektiver, subjektivitet/objektivitet, ansvar, illustration og symbolik.

 

Forudsætninger, form og indhold

Undersøgende workshops er en samlebetegnelse for aktiviteter, hvor eleverne med udgangspunkt i et spil, en lille opgave eller tilsvarende samarbejder om at undersøge emner som fx demokrati, moralske dilemmaer eller kontroversielle emner. Underviseren kan vælge enten at have en tilbagetrukket rolle eller at indgå som ligeværdig part i aktiviteten.

Sværhedsgrad: mellem

Egnet til antal personer: 2 elever eller flere

Se mere i de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden

Læs mere om materialet i Filosofi, etik og kritisk tænkning: Introduktion til materialet

 

Materialer:

Elevadgang til computer

Meme-generatorer på internettet, fx

Eventuelt TEDxYouth videoen ”What Are Memes Really?” på Youtube

 

Tilrettelæggelse

  • Forbered undervisningen - afprøv evt. en eller flere meme-generatorer og se for eksempel TEDxYouth-vidoen ”What Are Memes Really?
  • Anskaf de øvrige nødvendige materialer (se materialer)
  • Tal med eleverne om rettigheder til billeder og andet materiale på nettet og giv forslag til, hvor de kan hente billeder, der er til fri afbenyttelse (fx www.pexels.com eller https://pixabay.com/da/)
  • Aftal rammen for aktiviteten med eleverne (fx mht. deltagelse, tid til aktiviteten og tid til evaluering)

 

Aktivitetens opbygning

Som inspiration til produktionen kan eleverne begynde med se TEDxYouth vidoen ”What Are Memes Really?” af Marcus (ca. 9 minutter). Videoen er på engelsk, så måske skal de have mulighed for at se den to gange og stille spørgsmål, hvis der er noget, de ikke fanger.

Eleverne skal nu gå sammen i mindre grupper (fx to-og-to) og finde en computer. Makkerparrene skal lave et eller flere memes, som repræsenterer deres forståelse af meningen med livet. Det kan enten være på en reel måde (fx ”meningen med livet et at reproducere” + billede af en baby) eller på en komisk/sarkastisk måde (fx ”formålet med mit liv” + billede af en, der ser Netflix og spiser saltstænger).

Eleverne kan komme i gang med opgaven ved at tale om, hvad de forstår ved ”meningen med livet” og skrive det ned i stikord. Ud fra disse stikord skal de producere et ”meningen med livet-meme”, samt beskrive, hvorfor deres meme ser ud, som det gør –  hvordan repræsenterer deres meme meningen med livet?

Når eleverne skal layoute deres meme, kan de enten gøre det i et almindeligt skriveprogram og bruge billeder fra internettet, eller de kan bruge en meme-generator på internettet.

Når alle grupperne er færdige med deres ”meningen med livet-meme”, skal de fremlægge det for de andre elever og fortælle, hvorfor deres meme ser ud, som det gør – hvordan repræsenterer deres meme meningen med livet? Hvis deres meme var på en T-shirt, ville de så gå med den? Ville de bruge det som profilbillede på de sociale medier? Hvad ville deres familie tænke? Og venner? Giv gerne eleverne mulighed for at kommentere hinandens memes – så længe de gør det respektfuldt. Elevernes memes kan evt. printes ud og hænges op i klassen.

 

Evaluering

Det anbefales at en eventuel evaluering af aktiviteten tager udgangspunkt i elevens metarefleksioner over sin egen oplevelse med at arbejde med emnet. Se de pædagogiske vejledninger på introduktionssiden for ideer til, hvordan eleven kan støttes i denne refleksion.

 

Kreditering

Udviklet for STUK af Caroline Schaffalitzky og Anni Nielsen, www.sdu.dk/filosofiiskolen.

 

Relaterede aktiviteter:

Tavleundervisning: Identitet: Hvem er vi - hvem er jeg?

 

Referencer

Videoen Marcus, What Are Memes Really? TEDxYouth@HCIS på Youtube

Meme-generator fra makeameme.org.

Meme-generator fra imgflip.com

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.