Artikel

Skolehaver

Der er en lang tradition for at lade skolehaver danne ramme for undervisningen i Danmark og vore nabolande.

I Danmark har skolehaverne fået en genopblomstring i de senere år. Skolehaverne kræver lidt mere plads, forberedelse og organisering end den gængse undervisning. Til gengæld rummer de så mange pædagogiske og læringsmæssige potentialer, at det er værd at overveje at kaste sig over et skolehaveprojekt.

Der kan arbejdes med skolehaver både i stort omfang og i en mindre skala, hvis pladsforholdene ikke tillader anlæggelse af egentlige skolehaver.

Skolehaverne kan motivere både fagligt stærke og fagligt svage elever, da arbejdet med skolehaverne tager udgangspunkt i autentiske problemstillinger, der giver mulighed for at opnå teoretisk og praktisk viden, der opleves både nyttig og meningsfuld. Samtidig tilbyder skolehaverne en anderledes og varieret undervisning, hvor æstetiske, sanselige og nytteorienterede perspektiver spiller sammen.

 

Skolehavers relevans i fagene

Undervisningen i skolehaven har relevans for en række af fagene i indskoling og på mellemtrin. Her vil et bredt udsnit af de faglige målsætninger i madkundskab, natur/teknologi og matematik kunne blive understøttet af aktiviteter i skolehaven. Dertil kommer en række potentielle gevinster for elevernes sundhed og trivsel.

 • I madkundskab giver det eksempelvis god mening at arbejde med jord-til-bord- og råvarekendskab, samt med energi- og næringsbehov og bæredygtighedsperspektiver i forhold til egenproduktion.
 • I natur/teknologi kan eleverne arbejde med planters livsbetingelser, herunder vind-, lys- og temperaturforhold, vandets kredsløb og organismers samspil med naturen.
   
 • I matematik kan eleverne sætte fokus på beregninger af arealer, frø-, gødnings- og vandingsmængder, og der kan desuden arbejdes med mønstre, geometrisk tegning, måling og statistik.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Skriftlig og mundtlig udvikling

Skolehaven kan benyttes som læringsrum for sproglig udvikling, og eleverne kan lave mundtlige og skriftlige aktiviteter omkring deres arbejde i og med haven.

Mundtligt

 • Eleverne kan mundtligt beskrive dagens arbejde: Hvad har de lavet og i hvilken rækkefølge?
  Her kan der være særligt fokus på hændelser over tid; først, bagefter, før, dernæst, sidst.
 • Eleverne kan også tale om nye ord og begreber: Hvilke ord er nye, og hvad betyder de?

Skriftligt

 • Eleverne kan arbejde med bestemte ordklasser fra dagens opgaver i haven. De kan eksempelvis anvende ordene i en lille historie eller tegneserie.
  Her kan der være fokus på verber, hvor de først taler om verber, der har været i spil i dagens arbejde. herefter kan eleverne skrive verberne ned og lave en historie, hvor verberne anvendes.
 • Eleverne kan også skriftligt beskrive dagens arbejde: Hvad har de lavet og i hvilken rækkefølge?
  Her kan der ligesom i den mundtlige del være særligt fokus på hændelser over tid; først, bagefter, før, dernæst, sidst.
 • Eleverne kan også skrive nye ord og begreber ned.
 • Der kan desuden laves begrebstavle i haven, som kan suppleres af billeder.

 

Forslag til etablering af skolehaver og aktiviteter i dem

Arbejdes der med skolehaver i mindre skala, for eksempel i form af højbede, vertikale haver eller i vindueskarme, kræver det ikke så mange ressourcer og planlægning, mens skolehaver i en traditionel fortolkning kræver et mere formaliseret samarbejde mellem personalegrupperne på skolen.

Herunder gennemgås forskellige ideer til arbejdet med skolehaver.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Vindueskarm-have
Hvis udendørsarealerne ikke giver mulighed for at etablere skolehaver, kan der nemt laves en vindueskarm-have.

Det kræver ofte lidt større vindueskarme - eller der kan placeres et bord tæt op ad vinduet.

Kompostbunke

Det er også en mulighed at etablere en kompostbunke, så eleverne kan følge nedbrydningen af de organiske materialer og få viden om nedbryderfødekæder og næringsstoffernes kredsløb.

 

Vejrstation
Der kan også laves en vejrstation i skolehaven, så eleverne kan sammenligne vejrdata, med planternes udvikling i haven.

 

Æstetiske udtryk
Der kan også sættes fokus på og arbejdes med det æstetiske udtryk i haven: Hvordan er den bygget op, og hvordan stimulerer den sanserne?

 • Eleverne kan tage billeder af det, der virker stimulerende på deres sanser, og det kan følges op af mundtlige og skriftlige beskrivelser.
 • Der kan laves en urtehave med aromatiske urter, der både dufter og udfordrer smagsløgene.
 • Det er også muligt, at lave forskellige former for underlag i haven og tale om, hvordan det påvirker sanserne.

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Insekthotel
Hvis det er muligt, kan der på skolens område bygges et insekthotel, som kan give plads til række insekter, der kan være nyttige for skolehaven.

 

Mere inspiration

Der kan findes inspiration til etablering af og undervisning i skolehaver på nedenstående hjemmesider:

Den bæredygtige skolehave - et samarbejde mellem NTS-Centret , BUVM og Naturvidenskabernes hus

Haver til maver

Skolehaveforeningen

Lomaskole.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.