Kontroversielle emner

Materialet har til formål at styrke elevernes evne til at håndtere kontroversielle emner.

Gymnasiet spiller en vigtig rolle, når det handler om at lære at rumme andres værdier. Det er i klasserummet, at de unge har mulighed for at udforske samtalen, uenigheden og tolerancen. Det er en central del af de unges dannelse til et demokratisk samfund, at kunne håndtere kontroversielle emner. Sex, religion, ekstremisme og identitet er eksempler på emner, der på hver sin måde er følsomme, sætter sindene i kog, og får mennesker til at handle ud fra følelser og ikke nødvendigvis rationale. Disse emner kræver, at I har særlige redskaber for at kunne tale om dem og gribe dem i klasseværelset.

Du kan finde materialer, redskaber og øvelser, der har til formål at inspirere til, hvordan vi lærer unge at rumme andres værdier og håndtere følsomme og kontroversielle emner.

Siden er opdateret 11. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.