Stærke fællesskaber

Dette område har til formål, at styrke elevernes forståelse og oplevelse af samfundets fællesskaber, og de fællesskaber eleverne til dagligt indgår i og er en del af.

Temaet understøtter elevernes viden om fællesskabets styrker, og giver dem erfaring med demokrati som styreform. Eleverne lærer, at de kan indgå fællesskab med andre, der er anderledes end dem selv.

Du kan finde inspirationsmateriale til, hvordan du kan arbejde med såvel ’sunde’- såvel som ’usunde’ fællesskaber samt konkrete redskaber til, hvordan du håndtere konflikter i klassens fællesskab.

Siden er opdateret 01. september 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.