Nyhed

Overgange

Overgange fra grundskole til de gymnasiale uddannelser i engelskfaget

Følgende artikler er baseret på to undersøgelser; et KU følgeforskningsprojekt om Overgangsproblemer mellem grundskole og gymnasium i fagene dansk, matematik og engelsk (Birsch Ebbenskov, Jacobsen & Ulriksen 2014) og NCFF’s behovsanalyse Kvalitetsudvikling, brobygning og videreudvikling – en behovsundersøgelse i faget engelsk på tværs af uddannelsessystemet (Slåttvik, Møller Daugaard & Jakobsen 2020).

Artiklerne ser på hvilke problematikker de to undersøgelser fremhæver og relaterer disse til læreplaner i gymnasiet, til Fælles Mål og vejledning for faget engelsk i grundskolen samt til Common European Framework of References, CEFR.
Problematikkerne knytter sig til forskellige opfattelser og praksisser på de to niveauer i uddannelsessystemet og derfor undersøger artiklerne, hvordan de beskrives på de to uddannelsestrin.
De ser også på, hvordan eksamensformerne i grundskolen og hvordan styredokumenternes intention hænger sammen med eksamen.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.