Forskning og viden

Evaluering af indsatser for motivation, tilstedeværelse og fastholdelse

Denne rapport evaluerer og belyser en række udfordringer i forhold til kursisters motivation, som tyder på at have konsekvenser for deres tilstedeværelse og fastholdelse.

Formål

Målet med evalueringen er at undersøge, hvorledes kursister oplever uddannelses- og læringskulturen på VUC og hf Nordjylland, samt hvordan denne virker i sammenhæng med deres motivation, tilstedeværelse og fastholdelse. Evalueringen belyser i bredere forstand de problemstillinger som VUC og den almene uddannelsessystem generelt oplever i disse år.

Hovedpointer

  • Kursister på VUC og hf Nordjylland er meget bredt sammensat og som følge deraf er der forskellige problemstillinger. Der er en gruppe, der har problemer med deres almene trivsel, og der er mange kursister, der oplever at have psykiske problemer.
  • Der er en række forskellige faktorer, der motivere kursisterne i valget af VUC: Fordi de har et mål eller en plan, som VUC kan hjælpe dem med at indfri, fordi de forestiller sig, at kravene er til at håndtere, eller fordi de sendes på VUC af de sociale myndigheder og bl.a. går der for at kunne modtage penge/ydelser fra det offentlige.
  • Evalueringen peger på, at kursisterne er tilfredse med det faglige niveau på VUC og hf Nordjylland. Dog er der udfordringer med at få skabt mening og relevans for kursisterne i undervisningen. Derudover giver de udtryk for at få størst udbytte af en varieret og lærerstyret undervisning.
  • Kursisterne har høje forventninger og krav til lærerene. Dog er deres forventninger til tider modstridende. På den ene side giver de udtryk for, at de gerne vil tages i hånden og føres i den rigtige retning af lærerne, og på den anden side reagerer de kraftigt på lærere, der ikke behandler dem som ligeværdige individer.
  • Det lykkes i høj grad VUC og hf Nordjylland at gøre de enkelte uddannelser og uddannelsessteder til steder, hvor kursisterne oplever at have gode relationer til hinanden, og det sociale miljø på uddannelsesinstitutionen har en helt særlig styrke.
  • Fravær er en betydelig udfordring i hverdagen på uddannelsesinstitutionerne. Det påvirker lærernes arbejdsvilkår og skaber uro for kursisterne i undervisningen.

 

Find rapporten

Find rapporten på gymnasieforskning.dk

Faktaoplysninger

Rapporten er udgivet af Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg Universitet i 2016.

Evalueringens datagrundlag er baseret på spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews og er indsamlet på VUC og hf Nordjyllands afdelinger i Aalborg, Frederikshavn og Himmerland.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.