Metoder

Arbejdet med faget giver eleverne redskaber til kritisk og reflekteret at finde, udvælge, anvende og vurdere forskelligartet historisk materiale.

Arbejdet med materiale involverer historieformidling og historiebrug, som de stifter bekendtskab med i og uden for skolen.

Som faglige mål skal eleven kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder. Find inspiration til arbejdet med historefaglige metoder her.

Fagdidaktik

Find inspiration til arbejdet med metoder her.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.