Redskab

Inspiration til fraværsarbejdet på hf

Elevfraværet på hf er højere end på andre gymnasiale uddannelser. Denne video giver inspiration til, hvordan I som skole kan arbejde med nedbringelse af fravær, samtidig med at I tager højde for en elevgruppe præget af stor diversitet.

Elevfraværet på hf er højere end på andre gymnasiale uddannelser. Inspirationshæftet "Inspiration til fraværsarbejdet på hf " fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver inspiration til, hvordan I som skole kan arbejde med nedbringelse af fravær, samtidig med at I tager højde for en elevgruppe præget af stor diversitet.

Hent: Inspiration til fraværsarbejdet på hf (pdf)

 

Astrid Lundby fra EVA præsenterer hovedpointerne fra udviklingsprojektet om fravær på hf - og giver gode råd til skoleindsatser på baggrund af analyser af fravær.

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.