Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - august 2019

Nyhedsbrev fra fagkonsulenterne om AP, evaluering af FIP, nyt om FIP 19.

Et nyt skoleår er startet, og vi håber, at I er kommet godt i gang med AP ude på skolerne. Skoleåret 2019- 2020 er tredje runde med den nye gymnasiereform, og snart står vi med det første kuld af studenter på ny ordning. Når man ser tilbage på de første to gennemførte AP-forløb, har der været skrevet og sagt meget om både fagets ramme, indhold og prøveformat. I forlængelse heraf har faget både været evalueret af DEG-L (ledere) og GL, som er kommet med konkrete ændringsforslag og input til fortsat udvikling af faget. Vi ser positivt på denne feedback og åbne dialog, som vi har oplevet i vores første år som fagkonsulenter for faget.

På seneste FIP i november 2018 var der desuden en længere diskussion om fagets omfang og ambitionsniveau. Ligeledes var der drøftelser om fagets interne prøve, som i sin nuværende form har et frit format. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at faget AP skal forstås som et introducerende fag ift. arbejdet med dansk og fremmedsprog på hhx. Det er således ikke intentionen med faget, at det skal ses som udtømmende i sig selv, hvilket prøveformatet også afspejler. Derfor er det også positivt at opleve, hvordan mange skoler er begyndt tydeligt at inddrage AP i de individuelle sprogfag, for på den måde at udnytte synergien imellem fagene. Flere skoler arbejder endda med et fælles sprog om sprog, hvor man fx har taget et aktivt valg om at bruge de latinske betegnelser på tværs af fagene.

Et andet væsentligt element i faget er, at der aktivt arbejdes med motivation i AP, fx ved inddragelse af varierede arbejdsformer, anvendelse af det udvidede tekstbegreb samt en funktionel grammatisk tilgang, hvor elevernes arbejder med merkantil tekster i en praksisnær kontekst. Dette understøtter allerede på nuværende tidspunkt fagets fokus på karrierelæring og innovation, som også vil være temaerne på årets FIP-kursus. I ønskes alle en god opstart!

 

Nyt materiale til undervisningen i AP

Vi sender hermed link til nyt materiale udviklet specifikt til undervisningen i AP på hhx og stx, som nu er tilgængelig på EMU. Materialet er udviklet i samarbejde med Sprogzonen, og videoerne og øvelserne tager udgangspunkt i læreplanen for AP og dækker en række udvalgte emner, som bidrager til at opfylde de faglige mål for forløbet. Til hvert emne er udarbejdet en video samt inspirationsmateriale til læreren og forslag til øvelser, som eleverne kan lave i timerne eller som lektie. I almen sprogforståelse samarbejder sprogene om det kernestof, der er fælles for alle gymnasiets sprogfag, og materialet er derfor tilrettelagt således, at det vil kunne bruges af alle sprog.

Videoerne dækker følgende emner:

  • Hvad er sprog?
  • Morfologi
  • Syntaks
  • Sprog og kultur
  • Semantik
  • Retorik
  • Sprog og teknologi
  • Sprogindlæring

Vi håber, at I vil tage godt imod det nye materiale, og fremfor alt benytte det sammen med eleverne, som selvfølgelig er den primære målgruppe. Materialet er udarbejdet med motivation for øje, hvorfor videoerne også indeholder elementer af underholdende karakter, som både kan sparke en god klassediskussion i gang og samtidig bidrage til et smil på læben.

 

Etablering af mailliste for undervisere i AP

Vi vil gerne forsøge at imødekomme ønsket om mere information, når der er relevant nyt om AP. I den forbindelse vil vi oprette en mailliste, så vi kan kommunikere direkte til jer. Vær opmærksom på, at al information derudover altid bliver tilgængelig på EMU, hvor det også er muligt at tilmelde sig nyhedsbreve i de respektive fag. Udfyld venligst følgende mailliste INDEN uge 42.

 

FIP 2019/2020

Dette års FIP-kurser finder sted:

  • Onsdag d.13. november på Århus Handelsgymnasium
  • Torsdag d.14. november på Niels Brock, Linnésgade Tilmelding foregår som vanligt via GL.

Årets FIP-temaer er Innovation og Karrierelæring. Ligeledes vil vi have fokus på udviklingen af den interne prøve, der jf. læreplanen naturligvis kører meget forskellige fra skole til skole. Disse erfaringer vil vi gerne drøfte i et større plenum, så I får mulighed for at videndele og hjemtage inspiration.

 

Evaluering af AP 2018/2019

Som en del af vores fortsatte arbejde med at kvalificere faget AP, vil vi bede jer om at udfylde følgende evaluering. Jeres besvarelser vil indgå i vores oplæg på FIP, hvor vi vil adressere jeres input og samlede datamateriale. Vi ønsker jer alle et godt skoleår, og glæder os til at møde en masse af jer på FIP i november.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.