Nyhed

Nyt fra fagkonsulenterne i AP. December 2020

Adgang til materialer fra FIP2020 - og ønske om mailadresser til mailingliste. 

Vi håber, at I kom godt igennem årets grundforløb og fik afviklet AP ordentligt for sidste gang på gammel ordning. Der er gået lidt tid siden I har hørt fra os sidst ift. nyhedsbrev, hvilket primært skyldes Covid-19 og det faktum, at vi har været i proces med at få færdiggjort ny læreplan og vejledning til AP. Denne proces er også kørt på stx, så det har været et større koordineringsarbejde, som også har indbefattet høringsfase med lærere og ledere samt faglige foreninger.

Vi har netop afviklet FIP i AP d.11 november, som i år blev afviklet virtuelt. Der var ca. 50 deltagere, som bl.a. deltog i oplæg om sprogfag i grundskolen, sproglig kreativitet og motivation samt deltog i oplæg om fagets nye læreplan med fagkonsulenterne. Ligeledes fik lærerne mulighed for at kommentere på den nye vejledning – vi takker for jeres input.

De sidste justeringer er nu foretaget, og vejledning vil blive lagt ud på uvm.dk inden længe

I samme forbindelse gør vi opmærksom på, at den nye læreplan er obligatorisk fra skoleåret 2021.

I ønskes alle en glædelig og godt nytår.

  1. FIP materialer – 2020

Materialerne fra det netop afholdte FIP-kursus kan nu tilgås på EMU her.

Oplæg 1: Maria Pia Pettersson, UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole. 

  • Fra udskoling til gymnasiets sprogfag: Hvad forbinder eller skiller os ad?

Oplæg 2: Simon Bierring Lange, Sprogzonen. 

  • Hvordan træner man sproglige kreativitet? (inkl. idékatalog til arbejdet med sproglig kreativitet)

Oplæg 3: Fagkonsulenternes oplæg inkl. kommentarer om ændret læreplan og vejledning

 

  1. Mailliste for undervisere i AP

Vi vil fortsat gerne forsøge at imødekomme ønsket om mere information, når der er relevant nyt om AP.

I den forbindelse har vi oprettet en mailliste, så vi kan kommunikere direkte til jer. I må gerne opfordre jeres kolleger til også at tilmelde sig det direkte nyhedsbrev.

Vær opmærksom på, at al information derudover altid bliver tilgængelig på emu, hvor det også er muligt at tilmelde sig nyhedsbreve i de respektive fag nederst på forsiden.

Tilmelding til nyhedsbrev kan ske her.

Vi ønsker jer alle et godt skoleår, og glæder os til forhåbentlig at møde jer igen ude på skolerne, når vi kommer om på den anden side af Corona.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.