Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i dansk - august 2023

Bliv bl.a. opdateret på sommerens skriftlige prøve, ændringer i dette skoleårs vejledninger og kommende FIP-kurser. 

Kære kollegaer

Jeg håber, I alle har haft en dejlig sommer med mulighed for at slappe af, læse litteratur eller beskæftige jer med andre ting, som interesserer jer.

Skoleåret er så småt i gang, og jeg har derfor samlet en række nyheder og informationer, som har betydning for danskfaget ude på skolerne.

God læselyst!

 

Skriftlig eksamen sommer 2023

I maj 2023 havde vi 3072 elever til prøve i skriftlig dansk A på htx/Teux og 11.078 elever til prøve på hhx/Meux. Tusind tak til de mange af jer som meldte jer til det store og vigtige arbejde som skriftlige censorer.

Prøvesættene er nu tilgængelige på prøvebanken.dk. Den endelige eksamensstatistik fra sommerens prøver offentliggøres i efteråret via Gymnasiale uddannelser | Børne- og Undervisningsministeriet (uddannelsesstatistik.dk), og i forlængelse af denne frigives også den årlige eksamensevaluering her: Evaluering af prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

 

Justering af vejledninger og Lærerens Hæfte

De justerede vejledninger for hhx, htx, Teux og Meux for skoleåret 2023/2024 er nu tilgængelige på uvm.dk. Der er foretaget følgende ændringer i alle fire vejledninger:

  • Generelle sproglige justeringer og præciseringer 
  • Justeringer og præciseringer i afsnittet om SOP/EOP
  • Anbefalinger og præciseringer i afsnittet om undervisningsbeskrivelsen
  • Præcisering af reglerne for tilladte hjælpemidler i afsnittet om prøveform

Og for hhx og htx er der også foretaget justeringer i afsnittet om elevernes faglige forudsætninger.

Desuden udkommer Lærerens Hæfte til skriftlig dansk A for henholdsvis Teknisk eux/htx og merkantil eux/hhx i slutningen af august i en revideret udgave. Denne udfolder de tre bedømmelseskriterier for den skriftlige prøve i faget, herunder et udvidet afsnit om den sprogligt korrekte, nuancerede og genrebevidste skriftlige fremstilling. Når hæftet udkommer, vil det blive tilgængeligt på emu og på prøvebanken.dk under dansk A, htx og dansk A, hhx.

 

FIP kurser

Dansk A indgår i følgende FIP-kurser i skoleåret 23/24:

11. oktober 2023

Humanistiske fag på merkantil eux (dansk og engelsk) på Kold College, Odense

8. november 2023 Almen Sprogforståelse (hhx) på IBC, Fredericia
1. februar 2024 Dansk A hhx/Meux på Campus Vejle
13. marts 2024 Dansk A htx/Teux på Vejle Tekniske Gymnasium, Boulevarden

Programmerne for de enkelte kurser vil i løbet af august være tilgængelige på GL’s hjemmeside, og det er også her, I kan tilmelde jer kurserne: gl.org

 

Fyraftensmøder – et nyt tiltag

Ud over FIP-kurserne vil jeg i løbet af skoleåret tilbyde tre virtuelle fyraftensmøder via Skype for Business, hvor vi kan mødes og tale om danskfaget. Møderne henvender sig til alle interesserede lærere i dansk A på eux, htx og hhx. Du er altså velkommen, uanset om du er erfaren eller ny lærer, har specifikke spørgsmål eller blot ønsker at få opdateret viden om mødets emne eller lignende.

Jeg har givet hvert møde et overordnet tema, som jeg vil holde et kort indledende oplæg om, men der vil også være tid til de emner/spørgsmål, som I måtte medbringe, ligesom der også vil være mulighed for sparring med kollegaer.

Datoer, tidspunkter samt links til Skypemøderne finder I nedenfor:

Når du skal åbne møderummet via linket, vil du blive spurgt, om du vil åbne møderummet i programmet, som kan downloades gratis her: Download Skype for Business-apps på alle dine enheder (microsoft.com) eller i webapp’en. Begge dele er en mulighed. Hvis det ene ikke virker (fx problemer med lyden), så kan du lukke ned og prøve den anden mulighed.

 

Kommakursus

Måske har i allerede set det omtalt i medierne, men jeg vil alligevel henlede jeres opmærksomhed på det kommakursus, som Dansk Sprognævn i samarbejde med SDU lancerede i maj måned. I kan tilgå kurset her: komma.sdu.dk. Der er gratis adgang.

Kurset består af flere hundrede korte forklaringsvideoer og praktiske øvelser. Man behøver ikke nødvendigvis gennemgå hele kurset. Kurset er adaptivt, og det betyder i praksis, at brugerne efter en kort test bliver introduceret for lige præcis den viden og de færdigheder, som de mangler, og kan undlade resten. Afhængigt af evnerne kan kurset tages på mellem tre kvarter og tre timer. Kurset afsluttes med et diplom – og alle kan tage kurset flere gange, hvis man gerne vil lære endnu mere – eller blive mindet om vigtige ting.

 

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser 2023

Jeg vil også – med kort varsel - henlede jeres opmærksomhed på denne grønne iværksætterpulje, som måske er særligt spændende for det erhvervsgymnasiale område, hvor lærerne kan søge om midler til et grønt iværksætterprojekt til deres elever.

Projektet skal foregå i samarbejde med minimum en virksomhed eller uddannelsesinstitution, som har viden om og erfaring med grønt iværksætteri. Ansøgningsfristen er d. 21. september.

 

Kursus i digital teknologiforståelse

Hvis nogle af jer har interesse i at arbejde specifikt med digital teknologiforståelse i dansk, vil jeg gøre opmærksom på, at IT-Universitetet til efteråret udbyder kurset Digital teknologiforståelse i gymnasieskolen | itu.dk, hvor gymnasielærere introduceres til digital teknologiforståelse mhp. at kunne tænke det ind i deres egne fag. Kurset er relevant for alle andre undervisere med interesse for at anvende informatik/digitale metoder i egne fag.

 

Mailliste

Jeg er i gang med at oprette en mailliste, så jeg kan sende jer nyhedsbreve og andre relevante meddelelser direkte. Hvis I er interesserede i at blive tilmeldt denne, skal I sende mig en mail med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Mailadresse
  • Skole
  • Uddannelse (Meux, Teux, hhx og/eller htx)

Del gerne denne oplysning med jeres kollegaer.

 

Jeg håber på at møde mange af jer på et af ovenstående kurser eller fyraftensmøder eller i andre danskfaglige sammenhænge i det kommende skoleår.

I er som altid velkomne til at kontakte mig på enten mail eller telefon, hvis I har spørgsmål eller lignende.

Jeg ønsker jer alle et godt skoleår.

Venlig hilsen                                                   

Sara Krogh
Fagkonsulent i dansk hhx/htx/eux samt AP på hhx

E-mail: sara.krogh@stukuvm.dk
Direkte tlf.: +45 23 84 78 14

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.