Nyhed

Fælles orientering om skriftlig censur dansk, E-Gym 2020

Nærværende lille skrift er en kort orientering om situationen omkring de skriftlige prøver i dansk på E-Gym; altså Hhx, M-Eux, Htx og T-Eux

Nærværende lille skrift er en kort orientering om situationen omkring de skriftlige prøver i dansk på E-Gym; altså Hhx, M-Eux, Htx og T-Eux. Den 19/5 lægges det traditionelle informationsbrev op på BUVM’s hjemmeside. Heri vil der være mere præcis information til censorerne om afholdelse af censormøde, forcensur mv. For de skriftlige censorer er det vigtigt at holde sig orienteret. Informationsbrevet vil være tilgængeligt her. 

 

Konsekvenser af Covid-19

Den politiske beslutning af 8/4 2020 får følgende konsekvenser for afviklingen af årets skriftlige prøver i dansk:

  • Prøverne afholdes over to runder: 19/5 og 4/6.
  • Det fysiske censormøde i Odense d. 16/6. er aflyst.
  • Censuren skal finde sted som planlagt d. 16/6, men den afvikles i år virtuelt og telefonisk.
  • Den politiske beslutning om færre prøver til sommer har betydning for antallet af elever, da nogle Eux hold ikke kommer til skriftlig prøve i dansk. Derfor kan der være enkelte justeringer i censorkorpset, og der udsendes nye allokeringsbreve primo uge 20.

Retteperioden

Sommerterminen 2020 er første skriftlige prøve for de fleste elever efter de nye læreplaner. Nogle Eux-hold prøves stadig i ”gammel ordning”.

De fleste institutioner afholder skriftlig prøve den 19/5, men for nogle institutioners vedkommende afholdes prøven den 4/6. Det betyder, at retteperioden for nogle af besvarelserne er forholdsvis kort – vær opmærksom på dette!

Kommunikation om opgavesæt og besvarelser

Der må ikke kommunikeres om konkrete elevbesvarelser før på censordagen. Netprøver åbnes først for endelig karakterafgivelse på censordagen.

Der skal også venligt, men bestemt, anmodes om, at de enkelte opgavetekster og opgaveformuleringer ikke gøres til genstand for drøftelser i offentlige fora.

 

Håndtering af digitale opgavebesvarelser i netprøver.dk

Alle opgaver afleveres i netprøver.dk. Alle censorer er oprettet som bedømmer i systemet og kan logge på med NemID eller UNI-login. Opgaverne vil her være tilgængelige efter prøven, når de har været igennem både virus- og plagiatkontrol. På selve censordagen indskrives alle karakterer i netprøver.dk.

 

Censormødet

Samtlige skriftlige prøver censureres den 16/6, og der afholdes virtuelt formøde. Der orienteres om det virtuelle formøde i informationsbrevet, som lægges op på eksamensdagen.

De virtuelle formøder afholdes på følgende tidspunkter.

Hhx, M-Eux: 16/6 klokken 9:00

Htx, T-Eux: 16/6 klokken 10:00

 

De vigtigste oplysninger fra oplægget vil være samlet i en pdf-fil, som distribueres umiddelbart før oplægget.

Det er et krav, at alle censorer ser oplægget og orienterer sig i pdf-filen. Censureringen af opgaverne kan finde sted derefter.

Censorerne voterer årets opgavebesvarelser parvist i rettegrupperne – fuldstændig som vi plejer.

Før censormødet:

  • De enkelte rettegrupper aftaler selv (senest d.15/6), om voteringen sker telefonisk eller virtuelt; Skype, Teams eller lignende. Mange vil sikkert vælge modellen med telefonisk censur, og så kan man aftale nogle tidspunkter i løbet af dagen. Det anbefales, at 1. censor kontakter 2. censor med henblik på at aftale et tidspunkt. Gruppen organiserer selv den virtuelle mødeplatform.
  • Det er ikke tilladt at votere før fagkonsulentens oplæg om årets opgavesæt.

Undervejs i censormødet:

  • Censorer indtaster løbende karakterer i netprøver.dk. Censorerne har ansvaret for, at alle karakterer er indtastet den 16. juni, gerne senest kl. 16.
  • Fagkonsulenten er til rådighed for evt. spørgsmål pr. mail eller telefon fra 1018 på selve censordagen.

 

Mange venlige hilsner

 

 

Søren Husted-Pedersen

Fagkonsulent i dansk

Soren.Husted-pedersen@stukuvm.dk

20342771

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.