Kompetenceudvikling

FIP i engelsk - februar 2023

Find programmet og hent oplæggene fra årets FIP i engelsk på hhx.  

Akademiske færdigheder i et brobygningsperspektiv, stilistisk analyse og SOP var nogle af de emner, som bl.a. var på programmet ved årets FIP.

Hent det fulde program og læs mere her. 

Oplæg

Oplæg 1: Fagkonsulentens oplæg

Opmærksomhedspunkter i faget med fokus på retningslinjer inden for mundtlig og skriftlig eksamen, ChatGPT, undervisningsbeskrivelser, opfølgning på principielle lærerhenvendelser samt data på udvikling.

 

Oplæg 2: Sanne Larsen, adjunkt i engelsk og dansk som undervisnings- og forskningssprog

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Københavns Universitet

Oplægget satte fokus på engelsk som en central studiekompetence i videregående uddannelse for studerende uden for de traditionelle sproguddannelser, hvor engelsk i vidt omfang anvendes som et undervisningssprog.

På basis af erfaringer fra Københavns Universitet argumenteres der for, at et af de vigtigste indsatsområder for denne målgruppe er tiltag, der understøtter læsningen af komplekse fagtekster på engelsk på et tidligt stadie i de studerendes uddannelsesforløb. Da mange studerende har svært ved at ”knække koden” og trænge ind i et fagligt krævende stof på engelsk, er der behov for læseunderstøttende tiltag, der binder an såvel som bygger ovenpå de færdigheder, som de studerende tager med sig fra engelskfaget i gymnasieskolen. Oplægget gav eksempler på typiske fokuspunkter (læsestrategier, ordforråd og tekststruktur) og dertilhørende materiale fra læseworkshops udviklet med dette formål til studerende og undervisere fra forskellige fag.

 

Oplæg 3: Jimmi Østergaard Nielsen, lektor i engelsk

KVUC og medlem af opgavekommissionen for engelsk B på stx

Hvordan man kan træne elevernes sproglige bevidsthed gennem arbejdet med stilistik? Et vigtigt budskab i oplægget var, at stilistisk analyse bør fokusere på mere end bare stilleje (”formel/uformel”). Stilistik er et bredt begreb, der i princippet kan dække over alle de sproglige valg, en forfatter har truffet i en tekst, samt effekten af de sproglige valg på læseren.

Oplægget præsenterede en række øvelser, der kan hjælpe eleverne til at tale og skrive bedre om sprog. Der blev fokuseret på tre analysekategorier, som er taget fra britiske GCSE-eksamensspørgsmål: 1) Words and phrases, 2) Language features og 3) Sentence forms. Oplægget fokuserede desuden på, hvordan nogle typiske fejl og mangler i elevernes arbejde med stilistik kan undgås.

 

Oplæg 4: Fagkonsulentens oplæg om SOP

Fokus på karakterudvikling, udformning af opgaveformuleringer og rammesætning af vejledningsforløb med eleverne.

 

Find powerpoints fra dagens fire oplæg her (Google Drive)

 


Årets FIP fandt sted d. 2/2 i Århus og d. 2/8 i Lyngby.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.