Kompetenceudvikling

FIP - januar 2019

Oplæg og materialer fra FIP i engelsk hhx og htx, fra Aarhus og København.

Oplæg 

Velkomst og gennemgang af dagens program

  • Hvorfor digitale kompetencer?
  • Opmærksomhedspunkter i 2017-læreplanerne

Ved fagkonsulent, Jonas Rasmussen

Forankring af digitale kompetencer i undervisningen: Hvordan kan man udfolde en komplementær faglighed i engelskfaget på tværs af hhx og htx?

 

Henrik Køhler Simonsen, cand.ling.merc. i engelsk, Ph.d. i informationsarkitektur

Hent oplæg

Det nye eksamensformat på hhx og htx – set i relation til det øgede fokus på funktionel grammatik og inddragelse af det udvidede tekstbegreb i den skriftlige eksamen

 

Det skærpede fokus på erhvervskorrespondance kommenteres ligeledes i dette oplæg (jf. ny mailopgave for hhx)

v/ Pia Ballegaard Hansen, lektor på Rybners Handelsgymnasium og medlem af opgavekommissionen for hhx

 

Hent oplæg (Århus) 

Hent oplæg (København) 

Del 1:

Hvordan arbejdes der med digitale kompetencer på skolerne? 
Med udgangspunkt i dagens to oplæg og egne erfaringer skal I diskutere, hvordan man kan styrke eleverne yderligere i arbejdet med digitale kompetencer i engelsk, jf. afsnit 3.3 i vejledningen. 

 

Del 2:

Erfaringsudveksling inden for det brede faggrundlag 

Hver arbejdsgruppe udfylder følgende links:

WS 2 – Del 1

WS 2 – Del 2.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.