Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - oktober 2021

Nyhedsbrev om bl.a. FIP 2022, eksamen 2021, årets fagdidaktiske kursus og pædagogikum, nyt fra Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening samt ny oversigt over tilgængelige prøvesæt på prøvebanken.dk. 

(Uddrag fra nyhedsbrevet)

Jeg håber, at I er kommet godt i gang med det nye skoleår og nyder at have eleverne tilbage i klasserne. Lad os krydse fingre for, at dette holder ved, så vi kan få et år på mere eller mindre normale vilkår - det trænger vi til.

Ift. BUVM har det været en travl start på året, da mange af de projekter, der har ligget i dvale under Covid-19, nu er sat i gang igen, hvilket heldigvis er glædeligt. Særligt interessant bliver det at følge det fortsatte arbejde med Regeringens nationale sprogstrategi. Følgegruppen hertil udgiver i det nye år en rapport om fremmedsprogenes status i det danske uddannelsessystem. Alle fagkonsulenterne for fremmedsprog har bidraget til dette arbejde i samarbejde med repræsentanter fra grundskolen og de videregående uddannelser. Derudover bidrager NCFF til rapportens resultater og konklusioner, så der er tale om en stor afrapportering. Jeg skal nok skrive ud, når rapporten er frigivet, så I kan orientere jer i materialet.

Derudover har det været inspirerende igen at kunne tage på skolebesøg rundt omkring i landet, som hver gang fører til spændende faglige diskussioner og relevant input til den fortsatte udvikling af faget. D.30/9 havde jeg desuden fornøjelsen af at holde oplæg på Landskursus i Middelfart arrangeret af Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening, som stod for et flot program over to dage – tak for jeres store indsats ift. afviklingen af dette!

Dette nyhedsbrev orienterer om følgende: FIP 2022, diverse lærerevalueringer af bl.a. mundtlig og skriftlig eksamen 2021, introduktion af ny Assignment 3 – revideret e-mail opgave til hhx, årets fagdidaktiske kursus og pædagogikum, nyt fra uddannelsesstatistik, SOP 2021/2022, arbejdet som skriftlig censor, kort orientering om AP, nyt fra Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening samt ny oversigt over tilgængelige prøvesæt på prøvebanken.dk.

Som altid indgår der henvisninger til relevante links og rapporter.

 

Kreditering

Jonas Rasmussen, fagkonsulent i engelsk for HHX, HTX og EUX samt Almen Sprogforståelse (AP)

Direkte tlf.: 20343617

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.