Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - september 2022

Om FIP i skoleåret 2022-2023, nye justeringer i prøvesæt samt information om en statusrapport fra følgegruppen til regeringens nationale sprogstrategi og generelt nyt fra sektoren mm. 

Kære alle

Så er endnu et skoleår startet oven på en tiltrængt sommerferie. Jeg håber, at I er landet ude på skolerne igen og er kommet godt i gang med bl.a. grundforløbet og AP.

Det er igen i år væsentligt at tage forbehold for konsekvenserne af Covid-19, når I læser resultatet i vedhæftede eksamensevaluering, som også kan tilgås via Evaluering af prøver | BUVM. Der er samlet set kun afgivet 2584 karakterer, hvoraf htx B er den eneste uddannelse med en skriftlig eksamen på ordinære vilkår. Det betyder med andre ord, at vi fortsat mangler indsigt i den nationale standard, hvilket bliver et fokusområde de kommende år.

Inden sommerferien besluttede ministeriet, at alle fag skulle have opdateret deres vejledninger til nye skabeloner inden skoleårets start. Vejledningerne er dog fortsat placeret samme sted på uvm.dk, se venligst Læreplaner 2017 (BUVM). Her ser I også, at den nyeste læreplan og vejledning til AP ligger under 2020. Jeg har i år lavet enkelte justeringer til vejledningerne i engelsk, som primært handler om at imødekomme henvendelser fra sektoren. Disse separate ændringer er beskrevet på forsiden af vejledningerne ligesom ved tidligere versioner.

Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at vi i år har fået mulighed for at afholde FIP for de humanistiske fag på eux merkantil, dvs. dansk og engelsk. Dette finder sted d. 12 oktober på H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby. Her vil vi have fokus på særlige indsatsområder inden for skriftlig eksamen og EOP. Jeg håber, at en masse af jer har mulighed for at deltage, da det giver rigtig god mening at samle eux merkantil særskilt.

Jeg tager igen i år ud på nogle koordinerede skolebesøg og har allerede nu tre større møder planlagt, hvor skoler samler deres lærerressourcer. Skulle I have lyst til at planlægge regionsmøder med andre skoler, hvor det giver mening, at jeg kigger forbi, så giv gerne besked i god tid.

Dette nyhedsbrev orienterer om følgende:

  • FIP i skoleåret 2022-2023
  • Nyt om justeringer i prøvesæt for hhx og lidt om censorgerningen ved skriftlig eksamen
  • Nyt om statusrapport fra følgegruppen til regeringens nationale sprogstrategi
  • Årets fagdidaktiske kursus i engelsk inkl. nyt til tilsynsførende
  • Hilsen fra Erhvervsgymnasiernes Engelsklærerforening
  • Masser af nyt fra sektoren i sidste afsnit ved gode links, rapporter og kurser

 

Kreditering

Jonas Rasmussen, fagkonsulent i engelsk for hhx, htx og eux samt kulturforståelse og almen sprogforståelse (AP) på hhx

Direkte tlf.: 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.