Kompetenceudvikling

Supplerende materiale - Engelsk i SOP

Materialet præciserer, uddyber og belyser centrale dele af engelskfaget, når det indgår i flerfagligt samspil.

Der gives bl.a. eksempler på, hvordan engelsk kan udfoldes på forskellige måder, når det indgår i SOP, fx ift. udformning af opgaveformuleringer, udvælgelse af tekst mv. Ligeledes indgår centrale overvejelser om engelskfagets særtræk og faglige tilgange og metoder ift. udvalgte temaer og fagkombinationer.

Materialet er henvendt til engelsklærerne på hhx, men kan med fordel også læses af lærere fra de øvrige fag ift. at opnå viden om engelskfagets generelle rammesætning i flerfagligt samspil.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.