Kompetenceudvikling

FIP i erhvervsjura - februar 2024

FIP-kurset i erhvervsjura 2024 havde temaet "Digital og teknologisk dannelse", og kurset drejede sig primært om kunstig intelligens (AI) og sociale medier.

På denne side kan du finde programmet for FIP-kurset i erhvervsjura, der fandt sted den 6. februar 2024 på Nyborg Gymnasium.

Foruden regler og anbefalinger om brug af AI i undervisningen blev praktiske eksempler fra undervisningen gennemgået.

Ligesom oplæg om hhv. livet som influencer på TikTok, ”samtykke” og de unges adfærd på de sociale medier, herunder begreber som ”sextortion”, ”billedeling” og ”grooming” var relevante emner, der blev debatteret, til brug for undervisningen i erhvervsjura.

Program for dagen

09:30 - 10:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød (lige efter indgangen og til højre) 

10:00 - 10:30  Velkomst, intro og seneste nyt fra ministeriet v/fagkonsulent Claus Rønberg: Kort gennemgang af dagens program, lokationen og seneste nyt fra BUVM, herunder om kunstig intelligens

10:30 - 11:30  ”Faglig motivation med AI” v/Lektor Brian Holm Sørensen, Mariagerfjord Gymnasium: Hvordan kan vi bruge AI til at understøtte elevernes faglige motivation og trivsel? Eksempler gives på, hvordan vi kan bruge AI til at hjælpe eleverne med at føle, at de kan være med.

11:30 - 12:30 ”Myter om det nemme influencerliv, og deres problemer med markedsføringsjura” v/Lektor og influencer René Vester Kjær, College360, Silkeborg: Hvordan har en gymnasielærer i halvtredserne formået at bryde igennem på det sociale medie TikTok, og er det kun sjov og overfladisk underholdning? Samt hvorfor er der så mange influencere, der har svært ved at overholde reglerne for lovlig markedsføring, når det burde være ret nemt?

12:30 - 13:15 Frokost

13:15 - 14:30 ”Samtykke” v/Lektor Pia Mathiasen, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser: Baggrunden for samtykkelovgivning fra 2021 og til i dag - har den gjort en forskel? Hvad skal et samtykke indeholde (mdtl./skr.)? Personlige og juridiske grænser? Oplægget afsluttes med en workshop – om ideer til formidlingen i ungdomsuddannelserne

14:30 - 14:45  Kaffe, kage og frugt

14:45 - 15:45  ”At være omsorgsperson på sidelinjen” v/Amandha Sjøholm, fa. Omtanke: Adfærd på de sociale medier. Begreberne: Sextortion, Hurtcore, blufærdighedskrænkelse, billeddeling og Grooming gennemgås. Lovgivningen på området digitale krænkelser. Statistik. Forståelsen af hvad børn og unge står i.

Chatrouletten OmeTv

15:45 - 16:00 Afrunding og tak for i dag v/Claus Rønberg

 

I fokus under kurset

Til kurset blev deltagerne bedt om at reflektere over:

  • Hvordan du kan bringe kunstig intelligens ind i undervisningen
  • Hvordan du kan bringe seksualundervisning ind i undervisningen

 

Vil du tilgå materialet?

Materialet fra kurset kan fremskaffes ved henvendelse til fagkonsulenten.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.