Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - april 2019

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten Claus Faber Timm, erhvervsret April 2019, 

Eksamen

Snart nærmer sig den dejlige eksamenstid. Vi har meget eksamen i år da mange har erhvervsjura på 2. år og alle har erhvervsret på 3. år. Man skal være opmærksom på at der kan være 3 typer af eksamen i år:

 • 2G til erhvervsjura: Mange klasser der efter gymnasiereformen har fået erhvervsjura har fået lagt på 2. år og det bliver spændende at se hvordan det tackles på de forskellige skoler. Det anbefales, at tage en snak med censor om hvordan det nye fagbilag er blevet håndteret. Endvidere er det godt at diskutere hvordan det nye fagbilag slår igennem på eksamensopgaverne.
   
 • 3G til erhvervsret/erhvervsjura: En del lærere har benyttet sig af retten til at læse efter den nye læreplan. Det betyder at eleverne skal til eksamen i erhvervsret, men har læst efter erhvervsjurabekendtgørelsen. Derfor bliver eksamensspørgsmålene baseret på erhvervsjurabekendtgørelsen. Her giver det læreren det særlige ansvar at sørge for at orientere censor om at der læses efter alternativ bekendtgørelse og at tage en snak med censor om hvordan det nye fagbilag er blevet håndteret. Endvidere er det godt at diskutere hvordan det nye fagbilag slår igennem på eksamensopgaverne.
   
 • 3G til erhvervsret. Her er alt ”same procedure as every year, James” Jeg vil sætte pris på at de der har eksamen 1 og 2 – både som lærer og censor – skriver mig en mail med oplevelser i forbindelse med eksamen. Jeg er helt sikker på at jeg nok skal få orienteringer om eksaminer hvis de gået dårligt, men jeg ville også meget gerne høre om de gode og mellemgode erfaringer der måtte være så vi får et mere ”helt” billede.

 

EUX FIP merkantil

Her er lidt udsagn fra lærere der underviser i erhvervsjura på eux i forbindelse med at der i slutningen af marts blev holdt FIP i merkantile fag på eux. 

På EUX-studieåret passer Erhvervsjura C fint ind som fag. Eleverne har her noget studiekompetence og forudsætninger for at kunne tilegne sig de faglige mål. Mængden af fagets kernestof passer faktisk fint ind efter den nye bekendtgørelse i forhold til antal timer mv. Så generel set er der her ingen udfordringer.

Aalborg Handelsskole har dog siden august 2018 været en del af forsøgsordningen på EUX Business og har derfor undervist i Erhvervsjura C, som obligatorisk fag for GF1 og GF2 på EUX Business. Her har der til gengæld været følgende udfordringer i forhold til fagets mål: 

 • Elevgrundlaget mangler til en vis grad forudsætningerne for at kunne tilegne sig de faglige mål set i lyset af, at faget efter den forrige læreplan traditionel set har været udbudt på 3. år til HHX elever. Eleverne på GF1 og GF2 har således en markant ringere forudsætninger for at tilegne sig det faglige stof set i forhold til HHX elever, der får faget udbudt på enten 2. eller 3. år. Det vil selvfølgelig ændre sig lidt med den nye læreplan, da Erhvervsjura C nu bliver udbudt på 2. år.
 • Ved at placere Erhvervsjura C på GF1 og GF2 har eleverne heller ikke den studiekompetence, som man har på studieåret på EUX Business og 2. år på HHX. Det kan først og fremmest mærkes i undervisningen, men det vil muligvis også kunne ses til den mundtlige eksamen for Erhvervsjura C. Det skyldes hovedsageligt, at bedømmelseskriterierne for Erhvervsjura C er de samme hvad enten der er tale om HHX eller EUX Business, og det til trods af forskellige elevforudsætninger på de to uddannelser
 • Nogle elever har svært ved faget. Det kan f.eks. skyldes, at faget er for abstrakt for dem, generelt deres alder eller også fordi de ikke fra fagets start har studiekompetencen.
 • Det skal dog bemærkes, at der selvfølgelig også er elever, som er rigtig dygtige på GF1 og GF2, og som har et fagligt højt niveau. Disse elever deltager aktivt i faget og tilegner sig de faglige mål på højt niveau.

Hvis man ønsker at udbyde Erhvervsjura B på EUX Business, så er det imidlertid en forudsætning, at man udbyder Erhvervsjura C på GF1 og GF2, hvilket som nævnt ovenfor kan give udfordringer, fordi nogle elever mangler forudsætningerne for at kunne tilegne sig de faglige mål.

 

Rammeforsøg

Rammeforsøg innovative kompetencer Forsøget omfatter den naturfaglige faggruppe på hf samt flere fag på både HHX, HTX og STX, som finder sted på B niveau – herunder Erhvervsjura på HHX. Alle skoler kan tilmelde et eller flere hold til forsøget. Der stilles flere krav til deltagelse i forsøget, men et af dem er, at man i undervisningen gennemføre mindst tre projekter – herunder et eksamensprojekt. Du kan læse mere om rammeforsøget samt finde tilmeldingsblanketten på hjemmesiden.

 

Digital dannelse

I forbindelse med gymnasiereformen blev et nyt begreb bragt på banen – nemlig begrebet digital dannelse, et begreb som vi også skal inddrage i vores undervisning. I det store hele handler det om, at vi skal gøre de unge mennesker beviste om, hvad og hvordan ens færden på nettet samt på sociale medier sætter spor samt hvordan man i forbindelse med den almindelige dannelse også bør kunne agerer på den digitale bane uden at falde i. Netop dette har vi fået lidt redskaber til, hvilket vi er blevet gjort opmærksomme på. Så hvis enkelte af jer skulle fatte interesse for at se, hvor jeres egne eller eleverne digitale kompetencer ligger, så kan I finde et rigtig godt udgangspunkt herfor på Digitale Kompetencer.

 

Ny Emu

I februar blev der lanceret en ny emu. Dette betyder dog ikke, at alt fra den gamle side er væk. At vi som undervisere har fået et nyt samlingssted kan selvfølgelig give visse udfordringer, for alle er som bekendt ikke lige glad for forandringer. Men mon ikke vi alle ved et nærmere kig på siden kan blive enige om, at den nye Emu umiddelbart ser ganske smart og overskuelig ud. I det følgende findes en kort intro til siden, hvis du ikke alle

 

Lidt fra Forbrugerombudsmanden

Der har gennem den sidste tid været en del rigtig spændende sager og afgørelser på forbrugerombudsmandens hjemmesiden. Får du ikke allerede nyhedsbrev herfra, så kan det anbefales. Herunder findes nogle enkelte uddrag:

 

Sparring blandt kollegaer

I forbindelse med de to dages kursus (årsmødet) blev der tillige gjort opmærksom på forskellige muligheder for kollegial sparring. Her er en af dem… Der findes på Facebook en gruppe for erhvervsret/jura undervisere, hvor vi deler stort og småt og har god mulighed for at spørge hinanden til råds. Gruppen hedder: erhvervsjuridisk forum for undervisere (efu). Lige i øjeblikket er vi 48 medlemmer og der er bestemt plads til flere.

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.