Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten - august 2019

Her er nyhedsbrevet fra fagkonsulenten spansk fra august 2019. 

 

I dette nyhedsbrev vil jeg informere om:

  • Skriftlige prøver, eksamenstermin maj/juni 2019
  • Hvilken læreplan
  • Lærerens hæfte 4, begyndersprog A, august 2019
  • Kursus om evaluering og vurdering af de skriftlige prøver
  • EMU
  • Læreplan til spansk som fortsættersprog
  • FIP 2020

 

Skriftlige prøver, eksamenstermin maj/juni 2019

På stx var der i alt 7147 eksaminander til skriftlig prøve i spansk på begyndersprog A, og på hhx var der
i alt 2215 eksaminander til skriftlig prøve i spansk begyndersprog A. Jeg vil benytte lejligheden til at takke de skriftlige censorer for deres store indsats.

 

Hvilken læreplan holdet skal følge

Elever, der er startet i 1. g fra og med august 2017, følger den nye læreplan fra 2017. Det betyder, at nuværende
både 1., 2. og 3. g-klasser følger læreplan 2017. Vi følger således kun én læreplan, nemlig 2017. 

 

Skriftlige prøver

Til de skriftlige prøver for begyndersprog A benyttes således kun den todelte prøve med delprøve 1 og delprøve
2 jf. læreplan 2017.

 

Lærerens hæfte 4, august 2019, begyndersprog A

Lærerens hæfte 4, august 2019, spansk begyndersprog A, ligger på materialeplatformen og på UVM.

Lærerens hæfte 4, august 2019 indeholder ikke ændringer af indholdet af det tidligere Lærerens hæfte 4, men
indeholder derimod præciseringer af de eksisterende regler og retningslinjer affødt af de spørgsmål, kolleger har stillet vedrørende opgavesættet og opgavetypen.

 

Forslag til at arbejde med genrer jf. den skriftlige prøve

På EMU findes forslag til hvorledes, man kan arbejde med og træne genrekompetencer i undervisningen. Se EMU under fagkonsulenten.

 

Kursus om evaluering og vurdering af de skriftlige prøver

Der afholdes to kurser om evaluering af de skriftlige prøver i samarbejde med fransklærerforeningen.
Jylland mandag den 16. september og København mandag den 23. september. Se nærmere i Gls kursuskatalog.

 

Læreplan til spansk som fortsættersprog

I løbet af efteråret i gangsættes arbejdet med at lave læreplan og vejledning til spansk som fortsættersprog i
gymnasiet. I næste nyhedsbrev kommer mere info desangående.

 

FIP 2020

Der afholdes FIP, Fagenes udvikling i praksis, i foråret 2020.
HHX: København, Sukkertoppen i Valby den 24.3.20 og Århus Gymnasium, Dollerupvej den 17.4.20.
STX: København, Gl. Hellerup Gymnasium den 17.3.20 og Århus, Marselisborg Gymnasium den 16.4.20.
Tilmelding foregår som tidligere år via GL. Der bliver fortsat fokus på implementering af de nye læreplaner (2017), og som udmeldt på FIP 2019 bliver hovedemnerne: 1. Mundtlig prøve: selve prøven, eksamenstekster, billeder og interkulturel kommunikativ
kompetence, samt hvorledes man kan arbejde med dette i undervisningen. 2. Innovation og studiekarrierekompetence i forhold til spanskfaget. Endeligt program kan ses på EMU og via GL inden kurserne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.