Lovgivning

Tilladte hjælpemidler ved skriftlige prøver i spansk begyndersprog A

Eksamensinfo fra fagkonsulenten 2018.

I overgangsperioden 2017 – 2020, hvor elever følger forskellige læreplaner og har forskellige skriftlige prøver, gælder forskellige regler for hvilke hjælpemidler, der er tilladt ved de enkelte prøver i spansk.

Herunder følger en oversigt for hver enkel prøve for sommer 2018, 2019 og 2020.

 

Læreplan

2013-læreplanen GL

Analogopgave (1)

2013-læreplanen GL

Digital forsøgsopgave(2)

Tilladte hjælpemidler

Alle hjælpemidler må benyttes. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.

Eksaminanderne har alene adgang til internettet for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

 

Delprøve 1:

Computer og faglige hjælpemidler må IKKE  benyttes.

Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt.

 

Delprøve 2:

Alle hjælpemidler må benyttes.

Kommunikation med omverdenen er IKKE tilladt.

Der er som udgangspunkt ikke  adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne. Dog vil det være tilladt for eksaminanderne at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningsbeskrivelsen og ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer.(3)

 

Delprøve 2 inklusiv adgang til alle tilladte hjælpemidler må tilgås, når delprøve  1 er afleveret fysisk efter højst 1 time.

 

 

Eksempler på tilladte off-line hjælpemidler

 

Grammatikker, bøger, ordbøger.

Grammatikker, bøger, ordbøger

Eksempler på tilladte online hjælpemidler

Konkrete dybe links til materiale, der ikke kan opbevares på elevens computer, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker.

Konkrete dybe links til materiale, der ikke kan opbevares på elevens computer, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker.

Eksempler på online hjælpemidler der ikke er tilladt

Internetsøgning, interaktive programmer, som fx google translate.

Internetsøgning, interaktive programmer, som fx google translate.

 


[1] Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr 343 af 08/04/2016, §15 stk 2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil18 + 2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil18 + https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orie…

  1. https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013 + https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orie…

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser, BEK nr 343 af 08/04/2016, §15 stk 2 hhx: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152537#Bil25

Stx: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil52

Læreplan

 

2017 -læreplanen NY (1)

Digital prøve

Tilladte hjælpemidler

 

Delprøve 1:

Computer og faglige hjælpemidler må IKKE  benyttes.

Kommunikation med omverdenen er IKKE tilladt.

Delprøve 2:

Alle hjælpemidler må benyttes.

Kommunikation med omverdenen er IKKE tilladt. Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne. Dog vil det være tilladt for eksaminanderne at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningsbeskrivelsen og ikke kan opbevares lokalt, dvs. ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer.(2)

 

Delprøve 2 inklusiv adgang til alle tilladte hjælpemidler må tilgås, når delprøve 1 er afleveret fysisk efter højst 1 time.

 

Eksempler på tilladte off-line hjælpemidler

 

 

Grammatikker, bøger, ordbøger.

Eksempler på tilladte online hjælpemidler

 

Konkrete dybe links til materiale, der ikke kan opbevares på elevens computer, online ordbøger, i-bøger, online grammatikker.

Eksempler på online hjælpemidler der ikke er tilladt

 

Internetsøgning, interaktive programmer, som fx google translate og verbebøjere 

  1. https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2017
     
  2.  Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser, BEK nr 1276 af 27/11/2017, § 5 stk 1- 5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194856
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.