Kompetenceudvikling

Handelsskolernes Tysklærerforening

Medlemmerne i Handelsskolernes Tysklærerforening er lærere i faget tysk ved handelsskoler, der er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. Herved forstås bl.a. at give foreningens medlemmer mulighed for vidensdeling og for at vedligeholde og udbygge deres uddannelse inden for faget.

Årsmøde og generalforsamling

Der afholdes årsmøde med generalforsamling årligt – hvert andet år i Tyskland. I forbindelse med foreningens årsmøde afvikles workshops, oplæg og foredrag. Regionale kurser afholdes efter behov.

 

Samarbejde

Et andet formål er at formidle og udbygge kontakten til institutioner inden for andre skoleområder, til de øvrige fagområder inden for handelsskolen, til erhvervslivet og dets organisationer og til inden- og udenlandske institutioner.

Foreningen er desuden medlem af ”Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband”.

 

Hjemmeside

Handelsskolernes Tysklærerforenings hjemmeside 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.