Redskab

Lærer og censors hæfte til skriftlig dansk A, htx og teknisk eux

Lærer og censors hæfte til skriftlig dansk A, htx og teknisk eux beskriver og forklarer de opgaveformater, der anvendes ved den skriftlige prøve i dansk A på htx og på teknisk eux.

Formålet med dette hæfte er at sikre et ensartet bedømmelsesgrundlag af elevernes skriftlige arbejde i den daglige undervisning og til den skriftlige eksamen.

Derudover kan hæftet fungere som hjælp og inspiration i forbindelse med den didaktiske tilrettelæggelse af elevernes løbende træning i at skrive dansk-faglige opgaver frem mod den afsluttende skriftlige prøve.

Ved opgavekommissionen og fagkonsulent Sara Krogh, august 2023

 

Find vejledningen her øverst på siden (PDF).

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.