Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i engelsk - september 2023

I skoleåret 2023-2024 skal der fokuseres på FIP-konferencer om teknologisk dannelse, digitale hjælpemidler i et didaktisk perspektiv og den skriftlige eksamen. Læs mere om dette i nyhedsbrevet.

Dette nyhedsbrev orienterer om følgende: 

  • Skriftlig eksamen 2023 
  • Søger nyt medlem til opgavekommissionen for htx - opslag 
  • Opfølgning på arbejdet med genren argumentative essay 
  • Virtuelt fyraftensmøde om den skriftlig prøve og censorrollen 
  • Oversigt over FIP kurser 2023/2024 
  • Undervisningsbeskrivelsen  Nyt fra sektoren i sidste afsnit med gode links, rapporter, artikler, arrangementer og konference

 

Kære alle

Jeg håber, at I efterhånden er kommet godt i gang ude på skolerne efter en særdeles tiltrængt sommerferie. Og ja, vi kan hurtigt blive enige om, at det var en heftig eksamensperiode, hvor særligt forberedelsen og gennemførsel af det nationale censormøde var lidt af en udfordrende størrelse. Der skal derfor lyde en stor tak til alle jer, som indgik i årets censorkorps, hvor mange også tog ekstra opgaver og til tider hjalp med at finde eksterne censorer. Min indbakke har i perioder været rødglødende, men på trods af dette synes jeg faktisk, at vi kom nogenlunde fornuftigt igennem med en god portion tålmodighed, vilje til at finde pragmatiske løsninger og ikke mindst godt kollegaskab – så tak for det.

 

Et nyt år står for døren, og det er vist blevet tydeligt for de fleste, at visse dagsordner for vores arbejde som sprogundervisere nærmest giver sig selv. Årets FIP-konferencer har derfor det til fælles, at der skal arbejdes med teknologisk dannelse. Målet er i den forbindelse både at styrke viden inden for arbejdet med digitale hjælpemidler og samtidig se på mulighederne ved AI og chatbots i et didaktisk perspektiv. Derudover skal vi have fokus på den skriftlige eksamen med henblik på at styrke den nationale standard og censorkompetencen. I forlængelse heraf vil der indgå lidt forberedelse til årets konferencer, hvor I skal se på konkrete eksamensbesvarelser fra maj 2023 og diskutere dem ud fra fagets bedømmelseskriterier og principperne i helhedsvurderingen. Som supplement til dette kommer Mette Herman og holder et oplæg om funktionel grammatik i et prøve- og undervisningsperspektiv, så vi kommer hele vejen rundt.

 

Igen i år vil jeg prioritere at komme ud på skolebesøg i landet, tre er allerede planlagt, og jeg vil i den forbindelse prioritere besøg, hvor flere skoler slår sig sammen, så vi får mest muligt ud af det. Skriv gerne til mig snarest muligt, hvis det kunne have interesse, så vil jeg forsøge at lave en god fordeling ud over året.

Kreditering

Jonas Rasmussen, fagkonsulent i engelsk for hhx, htx og eux samt kulturforståelse og almen sprogforståelse (AP) på hhx.

Direkte tlf.: 20 34 36 17

E-mail: Jonas.Rasmussen@stukuvm.dk

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.