Aktivitet

Brug Kahoots til repetition

Kahoot er et populært quizprogram, som er velegnet til repetition af fagligt stof. Lad eleverne lave en quiz med vigtige begreber inden for kommunikation og it og repetér pointer fra undervisningen.

Omfang

Én lektion på 90 minutter.

 

Formål

At få elever til at forholde sig til et fagligt område eller en teksts centrale pointer og gøre dem i stand til at opstille relevante spørgsmål og svarmuligheder. De digitale kompetencer trænes, og der reflekteres over de mest relevante dele af det gennemgåede stof. Dette er desuden en god øvelse, når de centrale pointer i historiens udvikling skal findes.

 

Forberedelse

 • Fortæl eleverne, at der er fokus på repetition næste gang. Bed dem medbringe notater, grundbøger m.v. til den lektion, hvor der skal laves Kahoots.
 • Opdel eleverne i grupper og lav en plan for hvilke grupper, der skal spille hinandens spil.
 • Det er en rigtig god idé at give elever/kursister som lektie at formulere 5-10 spørgsmål med tilhørende rigtige svar (og alternative forkerte svar). Ellers kan de ikke nå at lave tilstrækkeligt mange spørgsmål i løbet af modulet. 

 

Gennemførelse

 • Del eleverne ind i grupper. Minimum to personer og max fire-fem personer i grupperne. Sørg for at lave et lige antal grupper, så der er mulighed for, at gruppen kan spille med en anden gruppe.

 • Forklar hvad øvelsen går ud på og understreg, at det er vigtigt, at de forkerte svarmuligheder i Kahooten forekommer realistiske. På den måde bliver Kahooten mere fagligt forankret. 
 • Giv dernæst grupperne ca. 45 minutter til at udarbejde Kahooten. 
 • Sæt eleverne til at spille Kahooten med hinanden. Sørg for på forhånd at have en plan for, hvilke grupper, der skal spille med hinanden.
 • Når grupperne er færdige med at spille, så lad dem - stadig i grupperne - bruge fem minutter på at drøfte, hvilke spørgsmål, der var mest relevante og fagligt interessante. Bed dem om at blive enige om mindst to særligt gode spørgsmål, der efterfølgende præsenteres i plenum. 

 

Opfølgning og videre arbejde

 • Umiddelbart efter spilleseancen vil det være naturligt at samle op i fællesskab. Få grupperne til at fremlægge deres bud på de bedste spørgsmål og drøft hvorfor netop disse spørgsmål er gode. 

 • Hvis man som lærer har tid, kan det være en god idé til det efterfølgende modul at have samlet de forskellige Kahoots til én Kahoot, som spilles i fællesskab. På den måde styrkes indtrykket af fælles vidensopbygning. 

 • Er eleverne vilde med at repetere ved at spille, kan de senere på året lave Jeopardy ved hjælp af it-tjenesten Jeopardylabs

 

Kreditering

Lars Due Arnov / Gribskov Gymnasium

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.