Aktivitet

Sociale medier - artikel og øvelser om identitet og sociale roller

Sociale medier er kernestof, I øvelserne bliver eleverne præsenteret for Goffman og Meyrowich' begreber, som kan sætte elevernes egne erfaringer med sociale medier ind i en teoretisk forståelsesramme.

 

Formål og tidsforbrug

Opgaverne kan medvirke til at opfylde følgende kernestofområder:

Kommunikation og it C:

Kommunikationsteori og medier: interaktive og/eller sociale medier, herunder deres udtryk- og produktionsformer

Kommunikation og it A:

Kommunikationsteori og fortælleteknik: digitale og sociale mediers rolle i samfundet, herunder digitale subkulturer og mediefælleskaber 

Samlet tidsforbrug for alle øvelserne er ca. 2x45 minutter. 

 

Opgave: Vurdering af kommunikation på sociale medier

Par- og gruppearbejde. Varighed: Ca. 15 minutter samt 10 minutters evaluering. Formål: At aktivere elevernes forhåndsviden og vække deres interesse for emnet.

 • Lad eleverne finde to til tre fotos, der viser acceptabel og uacceptabel adfærd på sociale medier.

 • Evaluering: Lad eleverne gå sammen med en anden gruppe og bed dem forklare, hvorfor de har udvalgt billederne. Er de enige i deres vurdering? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

Opgave: Hvad er forskellen på offentlig og privat?

10-15 minutters parøvelse og 5-10 minutters fælles opsamling i klassen. Formål: At aktivere elevernes forhåndsviden og lede frem mod Goffman og Meyrowich' teorier, som handler om sociale roller og gråzonen mellem den offentlige - og private sfære.

Offentlig

Hvad betyder ordet?

 • Giv 5 eksempler
 • Visualisér begrebet med en skitse eller et foto

Privat

Hvad betyder ordet?

 • Giv 5 eksempler
 • Visualisér begrebet med en skitse eller et foto

 

Goffman og Meyrowich

Mikrosociologen E. Goffman (1922-1982) bruger metaforer fra teaterverdenen til at beskrive de sociale roller, vi opererer ud fra i det offentlige liv og som privatpersoner. Kommunikationsforsker J. Meyrowich (1949) har videreudviklet teorierne, så de rammer den virkelighed mellem offentlig og privat, som kendetegner kommunikationen på sociale medier. I artiklen øverst på denne side, kan du læse mere om emnet.

Artiklen er målrettet elever på htx og er skrevet af lektor Nanna Kristine Aagaard Christensen, Next - Vibenshus Gymnasium. 

 

Opgave: frontstage, backstage, forward frontstage og middle region

Paropgave. Varighed: 45-60 minutter. Formål: Introduktion til begreber, som egner sig til at analysere kommunikationen på sociale medier.

 • Lad eleverne læse artiklen Identitet og sociale roller på Facebook. Lad eventuelt eleverne læse artiklen som rollelæsning, så de forholder sig aktivt til indholdet, mens de læser (cooperative learning). Varighed: 10-15 min. Sandsynligvis længere, hvis I anvender rollelæsning.
 • Lad eleverne bruge billederne nedenfor til at forklare begreberne frontstage, backstage, forward frontstage og middle region. Varighed: Ca. 10-15 min.
 • Lad eleverne bruge begreberne til at forklare, hvad der er gået galt i kommunikationen i forhold til et af de billeder, eleverne selv har fundet frem til i den indledende øvelse "Vurdering af kommunikation på sociale medier". Varighed: Ca. 10 min.
 • Lav en fælles opsamling og inddrag begrebet impression-management. Varighed: Ca. 10-12 min.
© Creative Commons
© Creative Commons
© Creative Commons
© Creative Commons

© Creative Commons
© Creative Commons
© Creative Commons
© Creative Commons

Perspektivering og det videre arbejde

 • Arbejd med Meyrowich' begreb "Middle region" og lad eleverne udformne en personlig blog. Eleverne bør have fokus på etik og forholde sig til, hvordan man på en hensigtsmæssig måde forener offentlig og privat kommunikation, skriftlig og mundtlig formidling.

 • Arbejd med virksomhedskommunikation på sociale medier med fokus på push og pull-mekanismer. Hvordan aktiverer man kunderne og skaffer likes, kommentarer og følgere til virksomheden?

 • Arbejd med politisk kommunikation på sociale medier. Analysér udvalgte politikeres profiler og diskutér dem ud fra Goffman og Meyrowich' begreber. Inddrag kampagnen #Engangvarjeg og diskutér kampagnens succes.
 • Lad eleverne analysere deres egen eller hinandens profiler på sociale medier. Hvilken historie ønsker den enkelte at formidle? Foregår formidlingen primært frontstage, backstage eller middle region?
 • Emnet egner sig til tværfagligt arbejde med psykologi, der også beskæftiger sig med identitet og sociale roller. I Dansk kan man ligeledes arbejde med sociale medier og Goffman og Meyrowich' begreber.

 

Kreditering

Artikel, øvelser og ideer stammer fra lektor Nanna Kristine Aagaard Christensen, NEXT Vibenshus Gymnasium, htx.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.