Forløb

Fra rekursive følger til differentialligninger

Inspirationsmateriale til forløb i matematik A på htx med fokus på at få integreret de nye områder i matematiklæreplanen.
 

Her introduceres eleverne for diskret vækst gennem arbejdet med at opstille og tolke fremskrivningsmodeller
og vækstmodeller. Vækst opfattes i denne sammenhæng som et diskretiseret fænomen, hvor tiden er diskret. Vækstmodellerne kan endvidere ses som en indgang til differentialligningsbegrebet, og forløbet fører naturligt over i et undervisningsforløb om dette emne.

Bilag til modul 3

Formålet er at arbejde med modellering ved hjælp af rekursive beskrivelser. Her kan eleverne arbejde med følgende arbejdskort, der findes i de vedlagte bilag.

Bilag til modul 4

Modellering med rekursioner - herunder logistisk vækst. I forlængelse af arbejdet med eksponentiel vækst fra forrige modul bliver eleverne nu introduceret for logistisk vækst gennem aktiviteten i de vedlagte bilag.

Bilag til modul 5

I dette modul fortsættes arbejdet med logistisk vækst. Det vedlagte bilag kan anvendes som opsamling til vækstspillet fra modul 4.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.