Forløb

Rumlige figurer

Cylinder, prisme, pyramide, kegle og kugle

I dette materiale beskrives et undervisningsforløb om emnet rumlige figurer, hvor eleverne arbejder selvstændigt
med at udvikle formler for rumfang og overfladearealer af ovenstående figurer.

Ved at sammenkæde konkrete repræsentationer af forskellige rumlige figurer med de symbolske udtryk, styrkes elevernes symbol- og formalismekompetence der anvendes ved problemløsning. Herudover ledes eleverne gennem forskellige ræsonnementer, der fører frem til nogle af de symbolske udtryk.

Undervisningsmaterialet benytter sig af konkrete 3D-modeller, som skal hjælpe eleverne med at skabe mening i de mange matematiske symboler, der indgår i formlerne overfladeareal og rumfang af rumlige figurer.

Her ses på prisme, cylinder, cylinderrør, pyramide, kegle og kugle.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.