Artikel

At evaluere eget arbejde

At vurdere kvaliteten af eget arbejde og at kunne se, hvor udviklingsmulighederne ligger, er en vigtig studiekompetence. Hvad kan man - og hvad burde man kunne? Dette er to vigtige spørgsmål på vejen til at dygtiggøre sig

Når eleverne evaluerer sig selv, øges det faglige niveau og deres motivation og engagement. Eleverne indser, at der er en sammenhæng mellem egen indsats og adfærd og deres udbytte af undervisningen.

Jens Dolin (Professor emeritus. Institut for Naturfagenes Didaktik) gør opmærksom på, at selvevaluering er forbundet med vis unøjagtighed på grund af fx

 • Selvovervurdering
 • Manglende indsigt i kriterierne
 • Forveksle arbejdsindsats med højt fagligt niveau, etc.

Det kræver lidt takt at gøre en specifik elev opmærksom på dette uden at motivationen forsvinder.

 

Sætte sig egne mål

Arbejd systematisk med at opbygge elevernes lyst og evne til at tage ansvar for sig selv og deres læreprocesser.

Lad eleverne opstille mål for en kommende opgave på basis af feedback fra en tidligere opgave. Læreren giver fokuseret feedback på disse elementer og anviser specifikke forbedringsmuligheder.

En anden mulighed er at lade eleverne aflevere et speak, en film eller et dokument med de mål, de sætter sig fagligt, studiemetodisk og/eller personligt inden for en given frist:

 • "Inden jul har jeg overblik over mine skriftlige afleveringer, jeg forbereder mig i god tid og jeg afleverer til tiden. Jeg vil bruge en simpel tidslinje som planlægningsværktøj, og jeg skriver både afleveringsfrister og planlagte arbejdstimer ind i min kalender"
 • "Jeg vil sørge for at få min nattesøvn, så jeg er frisk i skolen"
 • "Jeg vil lære at isolere den ubekendte i en ligning"

Lad eleverne vurdere, om de nåede deres egne mål. De skal dermed også bruge tid på at vurdere, hvad de gjorde rigtigt. De skal anføre, hvad årsagerne kan være, og de skal lave en ny handlingsplan på basis af deres selvevaluering.

 

Vurdere egen indsats i timerne

Lad eleverne besvare nedenstående spørgsmål i slutningen af en lektion. Lad dem arbejde parvis første gang, mens næste gang er skriftligt.

Brug 10 minutter i slutningen af en lektion:

 • Hvor velforberedt var jeg til denne time?
 • Hvor meget tid brugte jeg på at forberede mig?
 • Hvor mange gange havde jeg fingeren oppe?
 • Hvor meget deltog jeg i diskussionerne?
 • Hvor mange noter har jeg taget?
 • Hvor meget forstyrrede jeg?
 • Hvilke to ting har jeg lært i denne time?
 • Hvordan vil jeg vurdere min præstation i denne lektion?

(Fra Heimbürger & Wielandt: Studiekompetence, fra elev til studerende)

 

Vurdere, hvor godt man har klaret en opgave

Lad eleven besvare disse spørgsmål og aflevere dem sammen med den næste opgave.

 1. Hvor meget tid brugte du?
 2. Hvad var let?
 3. Hvad er de stærke sider ved din opgavebesvarelse?
 4. Hvad var svært?
 5. Hvad er de svage sider ved din opgavebesvarelse?
 6. Er der noget, du gerne vil have hjælp til?
 7. Hvilken karakter vil du give denne opgave?

(Fra Heimbürger & Wielandt: Studiekompetence, fra elev til studerende)

 

Ansvarsfordeling

Vær opmærksom på elevernes mæthedsgrad: De kan dårligt kapere at skulle sætte sig studietekniske og personlige mål hos alle faglærere, ligesom de bliver trætte af for meget Peer2Peer.

Som med alle pædagogiske tiltag bør man fordele ansvar og metoder blandt klassens lærere. Dette behøver ikke ske på detaljeniveau, men en overordnet fordeling kommer man rigtig langt med. En varieret og differentieret undervisning, hvor lærerne taler sammen står højt på elevers ønskeseddel. Iflg. professor John Hattie står resultater af teamsamarbejde højest på impactskalaen.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, lektor på H.C Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.