Artikel

Peer2peer. At lade eleverne vurdere og hjælpe hinanden kan give frugtbare resultater - med lidt forberedelse

Eleverne skriver bedre opgaver, og en sidegevinst er, at lærerne ikke skal rette så meget.

Det drejer sig ikke blot om at arbejde meget og hårdt. Tænk hvis arbejdet er uden retning og fuld af misforståelser, der bare vokser? Tænk hvis den studerende ikke ved, hvordan der skal arbejdes hårdt og længe med en opgave? Man kan udmærket øve sig uden at blive bedre, hvis man ikke øver de rigtige ting.” (Preben Olund Kirkegaard,cand.pæd, i “Færre opgaver - mere læring”, d. 17.10.2018)

Peerfeedback hjælper til at sikre, at eleverne arbejder med de rigtige ting: At kunne gennemse en andens arbejde og vurdere kvaliteten kræver, at man aktivt forholder sig til kriterierne. Ved at arbejde med de konkrete resultater, opnår eleven en bedre forståelse af, hvad der forventes.

Samtidig giver det eleven en ny indsigt at se, hvordan andre har løst opgaven: Man ser både den andens gode svar og uheldige svar, og eleven bliver dermed inspireret til forbedring af egen opgave.

 

Gode råd til peerfeedback

 1. Gør noget ud af, at eleverne forstår evalueringskriterierne
 2. Det er vigtigt at præsentere gode eksempler
 3. Udform progressionsskema inden opgaven stilles
 4. Lav en kontrakt med eleverne: En opgave er ikke færdig, når den er afleveret, og der skal arbejdes med den givne feedback, så den bliver feedforward
 5. Arbejd kun med peer2peer formativt, så eleverne har mulighed for at udføre deres forbedringsforslag i praksis
 6. Opstil klare krav og rammer for elevernes arbejde med hinandens opgaver

 

Konkrete eksempler fra fagene

Dansk:

 1. Træn fx genren redegørelse
 2. Hvad er en redegørelse i forhold til referat og resumé?
 3. Analyse af ideel redegørelse. Opstilling af vurderingskriterier for redegørelser
 4. Der laves en redegørelse fælles i klassen
 5. Eleverne skriver selv redegørelser
 6. Elever giver hinanden feedforward ud fra vurderingskriterier
 7. Lærer retter ud fra vurderingskriterierne

 

Kemi/fysik/biologi: Populærvidenskabelig artikel

 1. Hvad er populærvidenskab? Generelt om formidling af videnskab
 2. Populærvidenskabelige tekster analyseres. Vurderingskriterier opstilles
 3. Der skrives en populærvidenskabelig artikel i fællesskab
 4. Eleverne skriver populærvidenskabelige artikler
 5. Feedforward fra lærer og kammerater undervejs ud fra vurderingskriterierne
 6. Lærer retter ud fra skema baseret på vurderingskriterierne

 

Matematik: Eksamensopgaver

 1. Råd og vink om skriftlig eksamen læses
 2. Ideel typeopgave analyseres. Vurderingskriterier opstilles
 3. Typeopgave besvares i fællesskab
 4. Eleverne besvarer selv typeopgaver
 5. Eleverne giver hinanden feedforward ud fra vurderingskriterier
 6. Lærer retter ud fra vurderingskriterierne

 

Fagligt samspil: DIHO, SRC, osv

 1. Før opgaven gives lader lærerne i de berørte fag eleverne arbejde med peer2peer i faglige opgaver. Eleverne har derfor allerede en erfaring med udbyttet af at se andres opgaver igennem – og at lade et fremmed blik komme på egen opgave.
 2. I klassen foretages forventningsafklaring: I hvilket omfang skal man bidrage? Hvor ofte og hvor meget? Sammen udformer man en samarbejdskontrakt, som eleverne kan benytte.
 3. Læreren kobler eleverne i peer2peer grupper efter valg af problemformulering eller beslægtede opgaver.

 

Kreditering

Hanne Heimbürger, lektor på H.C Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.