Aktivitet

Lær eleverne at overskue store stofmængder

Eleverne kan føle sig udfordrede, når de skal finde og udvælge materiale til dansk-idéhistorieopgaven på htx. Brug et modul à 60 min kort før projektforløbet, og hjælp eleverne med at systematisere deres arbejdsproces.

Søge, udvælge og læse kan være så uoverkommeligt for de unge mennesker, at de nøjes med de fem første hits på google. Med et lille skub kvalificerer vi elevernes opbygning af viden og sikrer faglig dybde i dansk-idéhistorieopgaven.

Fagligt mål i Dansk A: ”navigere i store tekstmængder samt udvælge og anvende tekster kvalificeret og med dokumentation”.

Idéhistorie: ”Der lægges vægt på metodik i søgning og formidling samt efterlevelse af de ophavsretlige regler

Studieområdet: ”kunne anvende relevante studiemetoder samt forholde sig refleksivt til egen læreproces og eget arbejde."

 

1. Planlægning/overvejelser

Eleverne tager udgangspunkt i egne erfaringer og oplevelser, som de skriver på en padlet, før læreren supplerer deres svar.

De gode råd gennemgås, og læreren giver gode, konkrete eksempler fra eget liv for at illustrere pointerne.

Til slut har eleverne et klarere billede af den arbejdsproces, der er forbundet med at overskue og strukturere større stofmængder..

 

2. Forløbets opbygning

Eleverne har hjemme overvejet dette spørgsmål: Hvilke snubletråde er der i arbejdet med at finde og læse mange kilder, når du skal skrive en opgave?

Eleverne taler to og to og skriver deres bud på en padlet.

Læreren systematiserer og supplerer, så at klassen til sidst ender med nogenlunde disse råd: 

 

Nummer 1

Hold fast i den røde tråd = arbejd ud fra din problemformulering

Hurtigskrivning kan afdække det centrale, du vil undersøge, og give dig flere stikord.

Tænkeskrivning kan give struktur: Begynd med at skrive, hvad du ved, og hvad du gerne vil vide.

Skriv et udkast til en fortolkningshypotese

 

Nummer 2

Søg smart, så alle vigtige kilder kommer med: Lav orienteringslæsning og vær kildekritisk

Markér de gode sider (gem dem som favoritter)

I et dokument noterer du dine umiddelbare tanker om, hvordan kilden kan bruges

 

Nummer 3

Dan dig et overblik over dine kilder og sortér dem. Vælg den relevante læsestrategi: Orienteringslæsning - fokuslæsning - skimme – studielæsning.

Find gode citater og kopier dem over i dit dokument med nøjagtigt kildeangivelse. Notér, hvor du synes, de hører til, og hvilke pointer de understreger.

Tag noter: stikord og hele, gode sætninger. Skriv opsummeringer af det centrale i teksterne

 

Nummer 4

Gruppér dine noter: Hvilken del af argumentationen hører de til?

Arbejd med mind map eller flow chart, så du kan overskue hele opgaven på én gang

Disponér dit stof og overvej, om hver del af opgaven har det materiale, der skal til. Eventuelt skal du tilbage til søgeprocessen

 

Nummer 5

Begynd med at skrive lige dér, hvor du har lyst: Diskussion, konklusion, analyse.  Vær forberedt på, at alt skal skrive igennem til sidst – så i første omgang behøver du ikke bruge tid på de helt præcise formuleringer.

Skriv den endelige konklusion og ret opgaven til, så den styrer hen imod denne konklusion.

 

3. Evaluering:

I feed forward samtalen med den enkelte elev om evaluering af dansk-idéhistorieopgaven indgår dette punkt: ”Hvordan strukturerede du din undersøgelse og din skriveproces”.

 

 

 

Kreditering

Udarbejdet af Hanne Heimbürger, lektor på H C Ørsted Gymnasiet Frederiksberg

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.