Forløb

Gode noter i en time

Hvordan hjælper læreren eleverne i gang med at tage fornuftige noter til en time? Her er nogle forslag, hvor man afsætter 5-15 minutter til 5 øvelser og ellers underviser, som man plejer.

Aktiviteterne er gode på alle niveauer i alle fag og kan varetages af klasselæreren.

Elevernes notetagning er i top i begyndelsen af august/januar - og falder successivt. Måske er det, fordi de ikke ser nytten af at tage noter? Svaret er delvist at gøre det nødvendigt for eleverne at tage noter: Inddrag dem aktivt i undervisningen.

Hvis læreren også kan få eleverne inspireret til at efterbearbejde noterne, vil eleverne husker det, de har lært.

Læreplan for Studieområdet på htx (2017): ”læsestrategier og notatteknik”

 

Planlægning/overvejelser

Eleverne skal motiveres; de skal opbygge viden og erfaring med teknikkerne, og de skal holdes til ilden.

Én lærer må påtage sig at introducere, mens klassens andre lærere bør opfordre eleverne til at tage noter.

Første øvelse går ud på at eleverne vælger computer eller papir/blyant

Anden øvelse lærer eleverne lynnotater.

Tredje øvelse: Her indser eleverne nytten af at efterbearbejde noter.

Fjerde øvelse: Elever læser om teknikker og afprøver

De følgende timer har læreren fokus på notetagning.

 

Materiale

 Attention, students! Put laptop away!  NPR, 20/4 2016

AU Studypedia: Noteskrivning. Sidens indhold udarbejdet af Ina Schmidt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.  17/11 2018.

Studieteknik. En film om at tage lynnoter fra Københavns Universitet. 23/6 2014.

 

Lektie til første gang: Giv eleverne dette studiespørgsmål: Er det bedst at tage noter i hånden?

 

2. Forløbets opbygning

Første øvelse

Lad eleverne svare på deres studiespørgsmål (Er det bedst at tage noter i hånden?.) Suppler evt. med dette: Forskning tyder på, at det kropslige engagement forøger dybdelæring. Selve skriveprocessen er altså med til at hjælpe eleven med at huske. Eleverne kan evt. læse og lytte til denne tekst:  Attention, students! Put laptop away!

Eleverne skal efterprøve påstandene, de fandt frem til: Gælder forskningsresultaterne også for dem?

I den ene time skal prøve at tage noter i hånden: Skrive, tegne, lave flowcharts, mindmaps – bare de bruger hånden.

Den anden time skal de bruge deres computer. De kan skrive, tage fotos eller lave mindmaps – bare de bruger computer.

Til sidst reflekterer de over, hvad der virker bedst for dem. Mange elever har det bedst med en kombination. Men det kan give dem problemer med at organisere deres noter. Hjælp eleverne med gode teknikker til at organisere, så de nemt kan finde de relevante noter igen. Foreslå evt, at eleven fotograferer de håndskrevne notater og arkiverer dem digitalt.

 

Anden øvelse - lynnotater

Vis denne film om at tage lynnotater fra Københavns Universitet, hvor de lover, at man kan få god samvittighed på 10 minutter.

Teknikken er god til forberedelse og til at resumere undervisning og gruppemøder. Fordelen er, at man lærer stoffet bedre, bliver bedre forberedt, og man kan genlæse noterne senere. Man kan fx blive siddende 7 minutter efter undervisningen og skrive timens pointer ned. Hovedgrebene i lynnotater er:

  • Skriv en sætning, der kan spore dig ind på det, du vil skrive om.
  • Sæt ur på minimum 7 minutter.
  • Pres dig selv til at blive ved, til uret stopper.
  • Genlæs dine noter, og strukturér dem.

Lad eleverne afprøve teknikken i slutningen af undervisningen.

 

Tredje øvelse

Mange har gode erfaringer med at bruge noterne til dybdelæring. Hvis man beskæftiger sig med et stof to gange med forholdsvis kort mellemrum, husker man det bedre. Overført til en konkret situation vil det sige, at det kan betale sig for eleven at læse hans/hendes noter igennem efter en endt skoledag og supplere dem med det, eleven stadig husker.

Lad eleverne afprøve dette i en uge og bagefter overveje, om de husker stoffet bedre.

 

Fjerde øvelse

Opbyg elevernes viden om notatteknikker: Lad eleverne læse de gode råd fra Århus Universitet om noteskrivning.

Overhør eleverne i stoffet: Hvilke notatteknikker bliver præsenteret? Dernæst vælger eleverne, hvilke teknikker de gerne vil afprøve.

 

De næste øvelser

Hold eleverne til ilden og hjælp dem videre ved at inddrage noterne aktivt i undervisningen:

  • Som afslutning på en time viser læreren på tavlen, hvad der var det centrale i dag og lader eleverne sammenligne med, hvad de selv fik skrevet ned.
  • Lad det gå på skift at skrive et referat af timen. Brug referatet, som indledning til næste time.
  • Læreren skriver på tavlen, hvilke pointer klassens skal gennemgå i dag. Til slut i timen lader læreren en elev opsummere de enkelte punkter.
  • Indled en time med at skrive dagsordenen fra sidste time op på tavlen og lad eleverne opsummere, hvad pointerne var.
  • Gennemgå, hvordan læreren selv ville have taget noter til dagens lektie.

 

3. Evaluering:

Læreren kan huske, at det tager tid at skrive gode noter og give eleverne tid til det i timerne: Skriv opsummeringer af det centrale eller lave lynnotater.

Spørg med jævne mellemrum ind til elevernes notetagning og lyt til, hvor de synes, de har glæder og sorger.

 

Kreditering 

Hanne Heimbürger, lektor på H. C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.