Om Studieområdet

Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag i samspil på tværs af hovedområder. 

I studieområdet arbejder eleverne med virkelighedsnære nøgleproblemstillinger, der bidrager til deres almene og teknologiske dannelse og som overskrider det enkelte fag. Eleverne undersøger, behandler og perspektiverer nøgleproblemstillingerne ved hjælp af de indgående fag og faglige metoder. Studieområdet inddrager skolens omverden samt globale og historiske perspektiver.

I studieområdet arbejder eleverne desuden med tværgående studiemetoder, der ikke dækkes af fagene alene. De tværgående studiemetoder understøtter den problembaserede læring og samspillet mellem teori og praksis, som er centrale elementer i htx-uddannelsen og afspejler arbejdsformer i de videregående uddannelser.

Fagligt indhold

Studieområdet: 210 timer

De temaer, der vælges, skal tilsammen relatere sig til mindst fire af følgende områder:

 • Arbejdsmiljø
 • Bæredygtighed
 • Sundhed og velfærd
 • Videnskab og teknologi
 • Demokrati og medborgerskab
 • Digitalisering, design og innovation
 • Etik i teknologi, videnskab eller kommunikation
 • herunder:
   - Dansk-idehistorie opgave
  - Studieretningscase

 

Prøveform

Studieområdeprojekt: 50 timer (20 + 30 timer)
A-fag + studieretningsfag
Skriftlig opgavebesvarelse + mundtlig eksamination (helhedsvurdering)

 

Frihed til skolerne

 • De enkelte forløb kan placeres som skolen ønsker det (dog afhængigt af indgående fag)
 • Skolen kan vælge fagkombinationer inden for forløbene efter eget ønske
 • Skolen kan oprette forløb efter eget ønske (4 obligatoriske, 2-3 vælges af skolen)
 • Skolen kan tone forløb i forhold til studieretninger eller lokale muligheder

 

Krav

 • Der arbejdes fortrinsvis problemorienteret og med progression
 • Skolen udarbejder studieplan for disponering og indhold i studieområdet samt detaljeret undervisningsbeskrivelse.
 • Bindinger: 
  - SOP
  - Dansk/Idéhistorie
  - Studieretningscase

 

[PZ: mere materiale fra ppx her: https://www.emu.dk/modul/fip-for%C3%A5r-2018-studieomr%C3%A5det]

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.