Redskab

Hvordan forbereder man sig til den virtuelle afvikling af SRC?

På denne side finder du vejledninger og inspirationsmateriale, som kan forberede lærere og elever til den virtuelle afvikling af studieretningscasen på HTX.

 

Studieretningscasen indgår i studieområdet på htx som et obligatorisk individuelt skriftligt projekt. Projektet har et omfang af 30 timer og der afsættes ca. 12 timers fordybelsestid. Det skriftlige projekt tager i en studieretningscase udgangspunkt i en case og et studieretningsfag samt et andet fag. Case-materialet udvælges af skolen.

I dette materiale kan man blive inspireret af hvordan projektet gribes an på H.C. Ørsted Gymnasiet. I eksemplet har skolen kombineret projektet med en mundtligt virtuel årsprøve.
Materialet indeholder en vejledning til underviserne, en vejledning til eleverne, en lille video som fortæller eleven om studieretningscasen, som en del af SO, samt en PowerPoint, som dansklærerne kan bruge til at vise fokuspunkter ift. at planlægge elevens fremlæggelse af studieretningscasen.

Dette inspirationsmateriale har sit fokus på tilgang til vejledningens rammer og introduktionen til lærere og elever. Selve casematerialet/emnet er ikke angivet og kan således tillempes frit på egen skole.

PowerPoint, der viser, hvordan eleven fremlægger sin studieretningscase til den mundtlige prøve

 

© Børne- og Undervisningsministeriet

Inspirationsmateriale

Elevvejledning for den skriftlige del af studieretningscasen på H.C. Ørsted Gymnasiet Frederiksberg 2020.

Få inspiration til rammerne, forarbejdet, den mundtlige præsentation samt PowerPoint fremlæggelsen af SRC.

Lærervejledning til virtuel studieretningscase og årsprøve 2020

Siden er opdateret 04. januar 2023 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.