Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i teknologi - juni 2023

Nyhedsbrevet orienterer om datoer for næste års to-dages kursus i teknologi, så I har muligheden for at meddele det til jeres ledelser nu (til skemalægning) - samt orientere om nye publikationer til faget.

Kære teknologilærere,

Vi har alle travlt med eksaminer, håber det går godt!

To-dages kursus for teknologi den 28. og 29. februar 2024

Vi gentager succesen fra sidste år med at lave et kursus over to dage. Kurset foregår på VidensDjurs i Grenå og der bliver overnatning på et hotel i Grenå. Den faglige forening for teknologi og teknikfag står – i samarbejde med Johnny Christensen fra VidensDjurs m.fl. fra skolen – for den første dag af kurset den 28. februar. Der bliver bl.a. flere virksomhedsbesøg i lokalområdet og fokus på inddragelse af naturvidenskab i teknologiprojekter. Dagen efter afholdes FIP for teknologi samme sted og med et program, der hænger sammen med førstedagen. På FIP indgår - som sædvanligt - fremlæggelsen af året teknologi B eksamensoplæg. Begge programmer er under udarbejdelse. Mere herom senere. 

Nye tekster til teknologi

  1. Fagdidaktisk webpublikation

Der er nu udkommet en artikelsamling om fagdidaktiske problemstillinger i faget. Webpublikationen består af 6 teknologilæreres omskrevne teopæd-opgaver, en forskerartikel samt en indledning skrevet af undertegnede.

Se og hent publikationen her: Faglig formidling - SDU  

På denne side er der link til de (indtil nu) fire fag, der har fået lavet en publikation med omskrevne teopæd opgaver. Teknologi ligger som det nederste og sidste nye link.

I publikationen er der artikler om karrierelæring, brug af Trello til projektstyring, om vejledning i faget, om projektledelse på forskellig vis, brug af Teams, digital dannelse i teknologi mm. Bemærk også at artiklerne rummer didaktisk teori, den teori som de pågældende lærere – vores kollegaer –  har fundet relevant og anvendelig for vores fag. 

  1. Ny lærebog til teknologi B

Gine Ørnholt Johansson (htx Hillerød) og Mette Stenby Andresen (tidligere htx Hillerød) har udgivet en ny lærebog til teknologi B på forlaget Praxis. Man kan – så vidt jeg forstår – som lærer tilgå bogen alene ved brug af sit unilogin.

Teknologi B | 9788729000693 | Praxis

God sommer!

Mange hilsner

Pernille

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.