Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i teknologi - september 2020

Om kommende kurser med relevans for teknologilærere samt andre initiativer. Årets tilføjelser til vejledningen for teknologi A og B kommenteres. Der gives information om et par nye publikationer. 

Kære teknologikollegaer

Det var et meget anderledes og for vores fag specielt problematisk forår, hvor næsten ingen elever kom i værksteder med deres afsluttende projekter. For nogen skoler vil dette kaste ”skygger” fremad også. I hvert fald er det sådan på min skole, at 1. g´erne gik glip af en hel del aktivitet i værkstederne, som vi ikke er i stand til at kompensere for her i 2. g. Måske andre har det tilsvarende? Det er noget, vi må være opmærksomme på ved prøverne til sommer.

Årets fagdidaktiske kursus i teknologi er afholdt for en mindre gruppe super dygtige og super motiverede teknologilærere. Af interesse for alle havde flere af deltagerne på kurset været ude for som censorer at blive afkrævet deres noter efter afsluttet mundtlig prøve i teknologi. Jeg lovede kursisterne, at opklare om dette er en ok praksis: Der har været udsendt diverse om dette fra Prøve- og eksamenskontoret til skolerne. Prøveafholdende skole kan ved klagesager udbede sig kopier af censors og eksaminators noter. Man kan altså blive bedt om at aflevere kopier af sine noter fra prøven, og hvor man også er forpligtet til at efterkomme henstillingen.

 

Kommende kurser

Den 12. november afholdes traditionen tro ”teknologi- og teknikfagsdag” på Ingeniørhøjskolen i Århus. Tilmelding og program.

Den 19. november afholdes FIP for PU. Der er i skrivende stund få tilmeldte og kurset er derfor besluttet omlagt til et halvdagsmøde 13-16 med fokus på erfaringsudveksling. Vi bruger metoden fremtidsværksted. Mødet foregår på Kold College. Flere deltagere er meget velkomne!! Tilmelding som ved alle FIP kurser via GL-E. Programmet ligger ligeledes på GL-E´s hjemmeside.

Den 10. marts afholdes FIP for teknologi. Programmet er nærmest på forhånd overfyldt pga. af det aflyste kursus i foråret. Vi vil gerne høre mange af de aflyste oplæg – fx tre oplæg om teknologi A, oplæg om at lave problemformulering i teknologi (frugten af en nedsat arbejdsgruppes indsats), oplæg om lærebøgerne i teknologi og meget mere! Jeg har ikke strikket det nye program sammen endnu, men ved, at der er rigeligt at sætte på programmet! Der er også kommet nyt til! Det bliver begrænsningens kunst. I kan fint tilmelde jer nu. Jeg tror, vi bliver mange samlet til marts! Tilmelding som ved alle FIP kurser via GL-E.

 

Vejledningen for teknologi A og B

Hvert år er der mulighed for at justere på vejledningerne til fagene. Så hermed skal lyde en opfordring til at gå ind og læse i vejledningen fx én gang om året. Øverst under overskriften oplyses kort om, hvor der er ændringer, så man ikke behøver at læse hele dokumentet igennem.  I år er der til vores vejledning tilføjet en eksplicitering af, at den sidste afsluttende uge i teknologi B eksamensprojektforløbet - hvor der normalt ikke må være anden undervisning - i overensstemmelse med fagets kernestof overvejende er tiltænkt realisering af det udviklede produkt i skolens værksteder. Det har aldrig været meningen, at det skulle være en skriveuge J.  

Der er ligeledes tilføjet en bemærkning om, at prøven er i gang, så snart prøveoplægget er udleveret – men mon ikke vi alle ved det? Bemærkningen er en udløber af, at stx har fået et SRP-forløb, som er en projekteksamen, hvilket de aldrig har prøvet før. Tja, sjove konsekvenser det kan have. Herunder at vores elever nu lovformeligt må gå til den mundtlige prøve uden at have afleveret noget forud, som med SOP/SRP, men i givet fald kun kan få karakteren 00 eller -3. Jeg tænker, at vi fastholder praksis, hvor alle elever (projektgrupper) afleverer produkt og rapport! Det er faktisk en flot praksis, vi har! Lad os fortsætte med det.
Engineer the Future har gang i et nyt initiativ, der hedder ”book en ekspert”. Det er et gratis tilbud i Region Midt og i Region Hovedstaden. Dette initiativ skulle også have været præsenteret ved det aflyste FIP. Beskrivelser af besøg og eksperter, samt formular til booking findes her.

 

Nye publikationer

  • Mette Møller Jeppesen som skriver ph.d. på AAU om teknologifaget, har skrevet en artikel om sit arbejde sammen Henrik Worm Routhe, Rikke Slot Kristensen og Jutta Prip:
  • The role of the teacher in a PBL proces”, p. 439-452 i proceedings til 8th International Research Symposium on PBL (INSPBL), Aalborg, Denmark, 18. August, 2020.
  • Peter Larsen har skrevet en artikel i tidskriftet ”MONA, Matematik- og Naturfagsdidaktik – tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere”, september 2020:
  • ”STEM på htx. 25 år med teknologi og engineering i de gymnasiale uddannelser i Danmark”.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.