Nyhed

Nyt fra fagkonsulenten i teknologi - september 2022

Om nyt to-dages kursus for teknologilærere arrangeret af den faglige forening i samarbejde med fagkonsulenten. De vigtigste henvendelser fra teknologilærere i eksamensperioden nævnes.

Kære teknologilærer, 

Forhåbentlig er vi alle på nuværende tidspunkt godt i gang med skoleåret, med PU, med teknologi hvad enten det er på A- eller B-niveauet eller med eux´ere! Der er et par arrangementer for teknologilærere på vej i kommende skoleår. Vigtigst – og nyt – er, at vi forsøger os med et to-dages kursus for teknologilærere:

To-dages teknologi-event!

Reservér allerede nu den 1. og den 2. marts 2023. Den faglige forening for teknologi- og teknikfag arrangerer i samarbejde med mig som fagkonsulent et to-dages kursus med overnatning i København. Den faglige forening indbyder til inspirationsdag den 1. marts. Den 2. marts afholdes FIP for teknologi – og vi holder faktisk også FIP for PU samme dag, da det ikke kan nytte noget, at vi aldrig mødes om og diskuterer vores grundforløb, som jo er opstarten på vores fag.
I får altså en hel række oplæg med plads til diskussion, flere besøg og hygge pakket ind i de to dage! Det koster penge, men andre fag har efteruddannelseskurser, som lærerne kommer afsted på betalt af skolerne, så slå et slag derhjemme på jeres skoler – over for jeres ledelser – for, at I kan og må deltage i dette to-dages kursus betalt af skolen ligesom med alle andre efteruddannelseskurser.  Desværre er I nødt til at tilmelde jer to steder: hos den faglige forening og til FIP helt uafhængigt af hinanden. Dermed er der også åbent for kun at deltage i den ene af de to dage.

Program og tilmelding til inspirationsdagen den 1. marts hos den faglige forening findes her.

 

Tilmelding til FIP for Produktudvikling og Teknologi via GL-E her (programmet kommer snart).

Tanker om fremtiden for et to-dages event på skift mellem teknologi og teknikfagene

Fremtidstankerne er, at den faglige forening næste år lægger sin inspirationsdag op af FIP i teknikfag. Gerne sådan at vi skiftes fremover. Ligeledes er det tanken, at vi næste gang kan mødes i en anden del af landet. Årsagen til placering i centrum af København denne gang, er, at de aktive kræfter i den faglige forening selv underviser på HCØ Frederiksberg, det er nemmere at arrangere alt muligt, der hvor man er hjemmevant.

Kampen for at sikre htx i fremtiden

Nogle af jer har sikkert opdaget, at DM i teknologi er blevet nedlagt. Vi er en arbejdsgruppe bestående af teknologilærere og htx-ledere, der arbejder på at få den konkurrence eller en anden i gang igen. Uanset hvordan vi hver især har det med konkurrencer, så er vi nødt til at råbe højt om vores htx-uddannelse – på mange måder. Vores uddannelse er udfordret fra teknisk eux, som vokser, hvilket i sig selv kun er godt, og nu forlyder det ligeledes, at der vil blive åbnet for eksperimenter på stx med erhvervsrettede studieretninger, det er der heller ikke i sig selv noget dårligt i, men skriften på væggen er nok, at vi skal slås mere end tidligere for at fastholde vores elevandel. 

Små-ting vedrørende læreplan, prøven, produktet etc.

Jeg har fået en del spørgsmål i slut april start maj i forbindelse med afleveringen af teknologi B-projektet: Hvordan må det afleveres?
For en del år tilbage gik fagkonsulenten for teknikfagene og jeg sammen om at aftale med Prøve- og eksamenskontoret, at vi i teknikfag og teknologi fortsat anbefaler, at eleverne afleverer fysisk printede rapporter, fordi det ellers bliver en opgave, som vi hver især, som lærere og censorer, kommer til at stå med. Vi kan ikke sidde til en lang gruppeeksamen og kigge på rapporterne på en skærm. Rapporterne må til prøven foreligge som en fysik rapport, der kan bladres i. Det kom der – dengang – en besked ud til skolernes eksamensadministrative personale om fra Prøve- og eksamenskontoret, og det blev skrevet ind i vejledningerne. Siden hen har Prøve- og eksamenskontoret sendt en generel besked ud til skolerne om, at projekter generelt kan afleveres og formidles til censorer digitalt. Den besked ”overruler” vores gamle aftale. Dvs. status er, at begge dele er tilladt. Jeg beder selv, som censor, om at få rapporterne tilsendt fysisk, og det mener, at vi alle kan bede om.   

Jeg har ligeledes fået et par spørgsmål vedrørende brug af modeller. Her er der intet nyt under solen: Modeller af større landskaber eller bygningskomplekser og den slags er en vældig dårlig idé, hvis det er elevernes eneste produkt. De kan aflevere det, men det vil alt andet lige nok give gruppen en dårlig karakter. Modeller giver mening, hvis det er en model, der kan funktionstestes/afprøves på en eller anden vis. Der er ikke produkter, der som sådan er ”forbudt”, men det er vildledning – og urimeligt – hvis man vejleder sine elever til produkter, der vil give dem en dårlig bedømmelse. Omvendt er en model i nogen situationer det bedste, man kan få elever til at præstere, og så er en model bedre end intet produkt.

Der findes et efterårseksamensoplæg til teknologi B

Alle kender det prøveoplæg, der udleveres i midten af marts med aflevering i begyndelsen af maj. Opgavekommissionen laver faktisk ét mere hvert år, nemlig til udlevering i september til nogle eux-hold med teknologi B. Dette oplæg prøver vi at tone til eux´erne, mens det stadig lever fuldt ud op til kravene til teknologi B (begge læreplaner). Det kan måske bruges i htx-regi til øveprojekter.
I finder det i Prøvebanken, som med andre prøveoplæg.    

Kommende publikation

Vores fag har fået lov til at være blandt de første, efter en pilotudgivelse, til at udgive en on-line tekstsamling bestående af 6 fagdidaktiske tekster skrevet af teknologilærere i pædagogikum. Skriftserien skal gøre noget af alt det spændende pædagogisk-didaktiske arbejde, som lærere i pædagogikum udvikler og formidler i deres afsluttende opgave på pædagogikum, tilgængeligt for alle os andre. Jeg glæder mig vældig meget til at kunne præsentere denne udgivelse, forhåbentligt i slutningen af dette skoleår.

Samlet liste over relevante kurser

10. november 2022 holder Ingeniørhøjskolen i Aarhus/Faculty of Technical Sciences ved Aarhus Universitet det årligt tilbagevendende kursus for teknologi- og teknikfagslærer i Navitas.
Link til program og tilmelding.

2. februar 2023 er der FIP for teknikfagene.

Tilmelding: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=5186

 

1.-2. marts 2023 som beskrevet ovenfor Inspirationsdag og FIP i teknologi

1. marts 2023, Inspirationsdag: https://sites.google.com/view/teknikfag/startside

2. marts 2023, FIP for PU og teknologi: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=5185

23. marts 2023 er der FIP for Studieområdet og SOP. Tilmelding: https://www.gl.org/kurserogarrangementer/Sider/kursusdetaljer.aspx?courseId=5170

 

Videresend endelig link til kollegaer, der ikke har modtaget. Alle der ønsker, kan komme på maillisten, skriv blot til undertegnede (også hvis du vil af listen). Derudover er I altid velkomne til at kontakte mig omkring vores fag via mail eller på telefon.

Mange hilsner

Pernille

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.