Kollaborativ skrivning

Artikel og undervisningsforløb om kollaborativ skrivning i teknologi på htx. Kollaborativ skrivning betyder, at skrivningen og vidensproduktionen er fælles.

Ifølge læreplan og vejledning skal eleverne lære at skrive sammen i en gruppe. De skal producere tekst, som de har fælles ansvar for.

Eleverne skal arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet, herunder forholde sig refleksivt til eget arbejde samt indgå i digitale fællesskaber om kollaborativ skrivning”.

Målet for kollaborativ skrivning er aktiv anvendelse - frem for passiv viden. Det at formulere fagligt indhold på skrift i fællesskab, kræver mundtlige diskussioner og fælles meningsopbygning. Det er nødvendigt for eleverne, at de kan stoffet så godt, at de kan snakke sammen om det. 

 

 

 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.