Organisering ved delvise hjemsendelser

Her finder du god råd til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så både tilstedeværende og hjemsendte elever kan deltage samtidig, Se også forslag til undervisnings, når læreren er hjemsendt, mens eleverne er til stede i klasselokalet.

Få et samlet overblik over vejledninger, retningslinjer, love og bekendtgørelser fra ministeriet om COVID-19-situationen på uvm.dk.

Delvise hjemsendelser

Siden er opdateret 02. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.