1. ledelsesfelt: Arbejdet med at lede læringsmiljøer

Her finder du viden om og inspiration til arbejdet med bl.a.: Målstyring på alle niveauer, inklusion, specialundervisning, organisering af støtte og rådgivning herunder PPR samt eksempler fra praksis.

Styringskæden – fra forvaltning til skole

Skilt: Administration

Helhed og sammenhæng i styringskæden

Bevidst og målrettet styring spiller en helt afgørende rolle i inklusionsarbejdet. For at nå målet skal der styres efter både kommunens segregeringsgrad, børnenes faglighed og trivsel – og de decentrale aktører skal opleve sammenhæng mellem styring og visioner.
Inklusion

Styring af inklusion

Målstyring på inklusionsområdet giver nogle særlige udfordringer i forhold til at få målsætninger, incitamentsstrukturer, opfølgning, understøttelse og evaluering af de politiske visioner til at spille sammen.

Ledelse af læringsmiljøer

Skilt: Pædagogisk center

Pædagogiske læringscentre

Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om pædagogiske læringscentre. Pædagogiske læringscentre skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag. Det centrale er udvikling og understøttelse af læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt understøttelse af lærere og pædagogers fokus på læreprocesser og læringsresultater.
Forside af handlingsplan for teknologi i undervisningen

Handlingsplan for teknologi i undervisningen

Undervisningsministeriet har lanceret en handlingsplan for teknologi i undervisningen med en række initiativer på tværs af undervisningsområdet. Et af initiativerne i handlingsplanen er et nyt forsøg med obligatorisk undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen.
Faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Her finder du Undervisningsministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om lektiehjælp og faglig fordybelse.
Børn der hopper

Bevægelse

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om bevægelse.
Pulje til løft af de fagligt svageste elever

Løft af de fagligt svageste elever

Her finder du redskaber til intensive forløb, inspirationsmaterialer, videoer og oplæg i forbindelse med program til løft af de fagligt svageste elever i udskolingen.
Trust

Tillidsskabende relationer

Det er vigtigt for elevernes læring og trivsel, at man som skoleleder formår at etablere et miljø med et højt tillidsniveau.
pædagogisk ledelse

Viden Om pædagogisk ledelse

Når ledere fokuserer på elevernes læring, får eleverne et større udbytte af undervisningen. Læs om viden og forskning i pædagogisk ledelse, find udviklingsredskaber og andre materialer i dette Viden Om-tema.

Organisering af støtte og rådgivning

Mand i skjorte

Ordblindhed i grundskolen - Forvaltning og læsekonsulenter

Det er forskelligt, hvordan kommunerne organiserer læsekonsulenterne. Nogle steder er de en del af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), andre steder er de en del af for eksempel skoleafdelingen, Børn og Unge-afdelingen eller et tværgående team af konsulenter.
smagsoplevelse

God tilsynspraksis

Vejlednings- og inspirationsmateriale om god tilsynspraksis skal medvirke til at kvalitetssikre undervisningen på interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud, således at alle børn bliver så dygtige, de kan.
Drenge i morsom fælles leg

God visitationspraksis

Vejlednings- og inspirationsmaterialet om god visitationspraksis skal sikre, at anbragte børn og unges skolefaglige udvikling prioriteres højt, når de henvises til specialundervisning på interne skoler, således at deres undervisningsmæssige behov opfyldes, og der sættes fokus på deres skolefaglige progression.
Tom gang på skole

PPR i forandring

I mange kommuner er PPR eller ressourcecentrene skolernes og daginstitutionernes nærmeste samarbejdspartner, når der opstår bekymringer omkring et barn.
Skolemøde

Pejlemærker for udviklingen af PPR

KLs syv pejlemærker, der viser hvordan, for udvikling af PPR, så funktionen bedst muligt understøtter inklusionsindsatsen.
Underviser i fokus

PPR i Greve tilbyder hjælp i pakker

Temapakker gør det mere overskueligt, hvad skoler og dagtilbud kan finde på hylderne hos PPR i Greve Kommune, når lærere og pædagoger har brug for støtte til at arbejde mere inkluderende.
Elever poserer for kameraet

Spørg brugerne, hvad de har brug for fra PPR

Hvad har lærere og pædagoger egentlig brug for fra PPR? Det spørgsmål stiller PPR i Greve Kommune løbende og skræddersyr tilbuddene efter, hvad lærere, pædagoger og ledere af skoler og dagtilbud ønsker.

Værktøjer og eksempler fra praksis

Glade børn

Styringsmodeller der kan fremme inklusion

En rapport om forskellige inklusionsfremmende styringsmodeller analyserer otte forskellige kommuners brug af styringstiltag, der kan fremme inklusion på folkeskoleområdet.
ABC klodser

Fælles fodslag om fokus i reformen

En masterplan gav klare prioriteringer og hjalp skolerne i Fredensborg Kommune med tilrettelæggelsen af en mere varieret skoledag.
Skoleskilt

Rød tråd fra politisk vision til skoledag

Arbejdet med inklusion kræver fælles fodslag i hele ledelseskæden - fra politikere og forvaltningschefer til lederne og de enkelte medarbejdere. ”Inklusion skal gennemsyre alle de valg, vi træffer,” siger Anders-Peter Østergaard, der er direktør for Børn, Skoler, Familier og Kultur i Hillerød Kommune.