7. ledelsesfelt: Ledelse af den åbne skole

Her finder du viden om og inspiration til ledelse af bl.a.: Arbejdet med den åbne skole, dannelse af netværk og gode relationer samt eksempler fra praksis
Ledelse åben skole

Folkeskolen skal i højere grad åbne sig over for det omkringliggende samfund ved at inddrage private og offentlige virksomheder samt det lokale foreningsliv. Grænserne for folkeskolen bliver således mere åbne og udfordrende – både for skolens ledelse, de fagprofessionelle grupper, skolens elever og deres forældre. En åbning af skolen kræver en skoleledelse, der rammesætter og understøtter skolens partnerskaber, så der udvikles meningsfulde og udfordrende læringsmiljøer til eleverne. Skoleledelse skal være netværksskabende, hvilket kalder på evnen til at kunne overskride hierarkier, institutionelle logikker og professionelle erfaring for derigennem at skabe merværk i elevernes læringsmiljø.

Der kan inden for dette ledelsesfelt findes inspirationsmaterialer som belyser forskellige måder at arbejde med dette ledelsesfelt på bl.a. ved hjælp af praksis værktøjer, cases, forskningskortlægninger samt artikler.

Vejledningsmaterialer

Den åbne skole

Den åbne skole

Ministeriets inspirations- og vejledningsmateriale om den åbne skole.
High-five

Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.

Den varierede skoledag

ABC klodser

Fælles fodslag om fokus i reformen

En masterplan gav klare prioriteringer og hjalp skolerne i Fredensborg Kommune med tilrettelæggelsen af en mere varieret skoledag.

Eksempler fra praksis

Børn i udeskole
© Thomas Rasmussen

Skolen i Virkeligheden

Fredensborg Kommune har udviklet skolenivirkeligheden.dk, der hjælper skolerne med at etablere samarbejder med omverdenen. Visionen er, at virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.
Interessemodsætninger

Den åbne skole: Netværk og gode relationer skal plejes og passes

Gode relationer til eksterne parter er afgørende, når skolen skal åbne sig mod sine omgivelser og inddrage dem i undervisningen. Samarbejde med eksterne parter skal holdes ved lige og udvikle sig. Undervisningsministeriets materiale om ”Den åbne skole” formidler erfaringer, gode råd og vejledninger, som du som leder med fordel kan lade dig inspirere af og arbejde videre med.