Anvendelse af digitale læringsplatforme for lærer- og pædagogstuderende

Her kan du som lærer- eller pædagogstuderende få konkret inspiration til at komme i gang med at arbejde med de digitale læringsplatforme.
Lærer peger på skærm

På denne side finder du links til to forløb, som introducerer dig til de tekniske og didaktiske muligheder, når du skal planlægge og gennemføre undervisning med læringsplatformen. Forløbene er henvendt til henholdsvis indskoling og udskoling. Du finder både instruktionsvideoer, en artikel om læringsplatforme og didaktisk tilgang samt elementer til selv at bygge forløb i en læringsplatform.

I artiklen ”Anvendelse af læringsplatform til understøttelse af pædagogisk arbejde med elevens alsidige udvikling” kan du læse om en case fra Thorstrup skole, hvordan læringsplatformen introduceres for eleverne i 0. klasse samt hvordan platformen understøtter evaluering af elevernes alsidige udvikling.

Du kan også finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med elevevaluering, læringsmål, portefølje, feedback i undervisningen og forældresamarbejde på læringsplatformen.

Materialet er blevet udviklet på baggrund af projektet Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler (Styrelsen for It og Læring - It i folkeskolen, der er et samarbejde mellem UVM, KL og Digitaliseringsstyrelsen). I projektet har pædagogisk personale og skoleledelse på 15 skoler i samarbejde med forskere udviklet og afprøvet brugen af digitale læringsplatforme i undervisningen.

Eksempler fra praksis

Lærerstuderende

Undervisning med læringsplatforme i indskolingen

Dette undervisningsforløb er tænkt som en introduktion til funktionerne i læringsplatforme, men også som en invitation til din og dine medstuderendes refleksion omkring læringsplatforme i faget Lærerens grundfaglighed.
Lærerstuderende på kursus

Undervisning med læringsplatforme i udskolingen

Dette undervisningsforløb er tænkt som en introduktion til funktionerne i læringsplatforme men også som en invitation til din og dine medstuderendes refleksion omkring læringsplatforme i faget Lærerens grundfaglighed.
Far snakker med sin søn

Læringsplatformen i forældresamarbejde

Her kan du læse om, hvordan platformen kan støtte samarbejdet mellem skole og hjem og om lærerens arbejde med planlægning af undervisningsaktiviteter.

Lærervejledninger

It

Lærervejledning til undervisning med læringsplatforme i udskolingen

Som en del af digitaliseringen af den offentlige sektor er alle kommuner pålagt at indkøbe og anvende en læringsplatform til at understøtte lærere og elevers arbejde med elevernes læring. Dette undervisningsforløb er tænkt som en introduktion til funktionerne i læringsplatforme og rammesætning af de studerendes refleksion omkring læringsplatforme i faget Lærerens grundfaglighed.

Viden og forskning, supplerende eksempler, lovgivning

Digitale læringsplatforme

Anvendelse af digitale læringsplatforme og læremidler

Viden og forskning om implementering og anvendelse af digitale læringsplatforme på 15 danske folkeskoler. Projektets medarbejdere har sammen med det pædagogiske personale udviklet meningsfulde tilgange til arbejdet med læringsplatforme.
Fingre skriver på computer

Digital portefølje

Dette caseeksempel er til dig, der er pædagogisk personale på primært indskolings- og mellemtrin, og som vil arbejde mere med, hvordan platformen bliver mere relevant for elever ved brug af digital portefølje.
Digitale læringsplatforme

Hvordan læringsplatformen understøtter arbejdet med feedback

Casen henvender sig i især til lærere på mellemtrinnet, der vil arbejde videre med feedback og vurdering for læring. Materialet er udarbejdet af den pædagogiske it-vejleder på Englystskolen og et afprøvet eksempel på arbejdet med feedback i 5.klasse i engelsk.
Digitale læringsplatforme

Læringsplatformen som dialogværktøj i skole-hjemsamarbejde

Forløbet henvender sig til lærere, der vil arbejde med planlægning, som støtter skole-hjemsamarbejde. Materialet stammer fra Buskelunds Skole og demonstrerer forskellige typer af aktiviteter, hvor forældre kan inddrages i deres børns hjemmearbejde og faglige læreproces.