Børnehaveklasse

Her i artiklen kan du læse om, hvad undervisningen består af i børnehaveklassen. Du får også informationer om starten på skolelivet for dit barn, og hvordan du som forælder kan bidrage til at skabe et godt samarbejde med skolen.

Om undervisningen

I børnehaveklassen bliver der lagt vægt på, at du og dit barn skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for dit barns faglige og sociale læring og udvikling. Børnehaveklassen fungerer som et forberedende år, hvor dit barn skal lære, hvad det vil sige at gå i skole, og der er et stort fokus på dit barns sociale færdigheder og klassens sociale fællesskab.

Undervisningen er derfor tilrettelagt, så eleverne opnår kompetencer indenfor seks forskellige områder og en række obligatoriske emner. I børnehaveklassen har eleverne et årligt minimumstimetal for undervisningen på 600 timer fordelt på de seks kompetenceområder. Områderne supplerer og overlapper hinanden, og dækker både faglige, sociale og personlige kompetencer. 

Eksempler på brug af børnehaveklassens kompetenceområder i hverdagen

Som forælder har du masser af muligheder for i hverdagen i samværet med dit barn at udvikle og understøtte de samme kompetenceområder, som der er fokus på i børnehaveklassen.

 

  • Den sproglige kompetence udvikles og stimuleres for eksempel, når du læser højt for dit barn, og I sammen taler om, hvad der mon vil ske i historien. At lege med sproglege, sprogquizzer og sige rim og remser eller at synge, er i høj grad også med til at udvikle den sproglige kompetence hos barnet.
  • Matematisk opmærksomhed kan man lege med hjemme ved at gøre opmærksom på geometriske figurer i hjemmet og andre steder. For eksempel at gardinerne har et mønster med trekanter, at tallerknerne er runde og derfor har form som en cirkel eller at vinduerne er firkantede.
  • Naturfaglige fænomener kan du understøtte ved at hjælpe dit barn med at have fokus på årstidernes kendetegn, vejret og for eksempel ugedage, måneder og datoer. Ture ud i naturen eller i dyreparker giver desuden barnet en fortrolighed med naturen og oftest en nysgerrighed og interesse for at lære mere om naturen.
  • Kreative og musiske udtryksformer kommer i spil, når man synger, tegner og maler med sit barn eller hvis man går på museer, i biografen eller i teateret. I kan for eksempel tale om, hvordan oplevelsen var, hvis I har været i biografen eller i teateret.
  • Krop og bevægelse bliver sat i spil, når du leger med dit barn, går på legepladser og bruger balance og klatreredskaber. Mange børn vil også have stor glæde af og udvikle sig ved at have en fritidsinteresse som sport, dans eller noget tredje.
  • Engagement og fællesskab er en vigtig kompetence for at trives i skolen og udvikle et godt læringsmiljø. Her kan du som forælder hjælpe dit barn, hvis du lærer dit barn at vente på sin tur, lave legeaftaler med forskellige børn, være nysgerrig på nye ting, og at hjælpe sit barn med at forstå, at der for eksempel altid er mere end en side/version af en konflikt eller udfordring.

Din rolle som forælder til elever i indskolingen

Som forælder til et barn i børnehaveklasse til 3. klasse – også kaldet indskolingen – handler din forældrerolle især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det af også af på dit barns syn på skolen.

Du kan bruge elevplanen til at følge udviklingen i dit barns læring og holde styr på aftaler, du eksempelvis indgår med skolen under skole-hjem-samtaler. På den måde kan du bruge elevplanen aktivt til at skabe rammer, der bedst muligt understøtter dit barns trivsel og læring.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og er modtagelig for læring. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene. Samtidig kan eksempelvis aftaler om afholdelse af fødselsdage, legegrupper og andre former for spilleregler, der understøtter klassens fællesskab, være med til at udvikle børnenes sociale kompetencer og danne grundlag for et sundt og inkluderende miljø i klassen.

 

 

Relaterede filer

PDF-version, der giver samlet overblik over målene

Emneord