"Bag den gode idé" - film til innovationsundervisning. Introduktion

Find en introduktion til innovationsundervisning, konkrete øvelser samt elevark til hver film i tv-serien "Bag den gode idé". Brug filmene til innovationsundervisning i biologi, fysik, kemi, matematik og teknologi. Materialet lægger op til samarbejde med fag som innovation, design, historie og samfundsfag.

Bag den gode idé

Lyspærer på grøn baggrund. En pærer er elpære, de andre appelsinskiver

Målet med tv-serien Bag den gode idé er at vise, hvordan højt kvalificeret og forskningsmæssig viden inden for teknologi og naturvidenskab kan føre til løsning af globale udfordringer og til etablering af nye danske virksomheder.

Alle filmene formidler naturvidenskabelig og teknisk viden og fortæller hver sin historie om, hvordan en videnbaseret idé udvikles på et fagligt grundlag, afprøves i en forskningsmæssig sammenhæng og virkeliggøres på det kommercielle marked. De tre film kan indgå i undervisningen inden for de gymnasiale fag: Biologi, fysik, kemi, matematik og teknologi. Filmene lægge op til samarbejde med fag som innovation, design, historie og samfundsfag.

Det er muligt for skoler, som arbejder med materialet, at invitere iværksætterne fra de tre film, Lars Blicher, Jan Hummer og Carsten Meier, til at holde oplæg om deres arbejde og virksomheder for større grupper af elever. Man kan rette henvendelse til contact@foxmedia.dk for at høre nærmere.  

Fox Media har med støtte fra bl.a. Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler og i samarbejde med DR produceret filmene, der viser, hvordan dansk viden kan føre til løsning af globale udfordringer. Filmene viser vejen fra forskerens idé til lancering og markedsføring af det udviklede produkt.

Skib på ben

Lars Blicher griber en idé, han får ved en privat samtale, udvikler den og ender med at bygge verdens største skib til opstilling af off shore havvindmøller. Skibet Pacific Orca har seks ben, der stabiliserer skibet på havbunden, så det kan sætte vindmøller op hurtigere og bedre end andre skibe samtidig med, at sikkerheden er i top. Blicher arbejder ud fra, at ”skibe, dét ved jeg da noget om”, og han forstår at sætte et team, inddrage specialistviden og udvikle skibet i tæt dialog med potentielle kunder. 

Boblerne i ballasttankene  

Jan Hummer er en ingeniør med mange projekter. Han går tæt ind i produktudviklingen i sin virksomhed, og i filmen ser vi, hvordan Hummer tager tekniske metoder fra ét område og anvender dem i en ny sammenhæng. Dermed skaber han en helt ny metode til at rense ballastvand på en bæredygtig måde, så vi kan undgå invasive arter. Hummer stiller ofte spørgsmålet ”Hvad nu hvis..?” og udnytter sin erfaring og viden fra de mange felter, han arbejder inden for.

Minesøgningsplanten

Carsten Meier er planteforsker, og filmen viser, hvordan han færdigudvikler sin idé om at genmodificere en plante til at kunne skifte farve, når den optager gas fra gamle landminer i jorden, hvor den vokser. Trods den unikke opfindelse, møder virksomheden Aresa mange barrierer og ender med at måtte lukke. Minesøgningsplanten RedDetect eksisterer dog stadig, og Meier arbejder for at kunne virkeliggøre projektet som open source.

Lars Blicher, Jan Hummer og Carsten Meier er alle stødt på et konkret problem, de vil løse. Vi ser, hvordan de anvender deres viden til at skabe idéer, der kan give nye løsninger. De er i det kreative rum. Mulige løsninger omsættes til forslag og prototyper, der bliver genstand for nærmere undersøgelser, forsøg osv. De anvender og udbygger deres faglighed. De er i det innovative rum. Endelig følger vi deres arbejde med at få idéen ud på markedet. De er i det entreprenante rum. OG vi ser, hvordan iværksætterne skifter frem og tilbage mellem rummene. De samme rum finder vi i KIE-modellen, der er den innovationsdidaktiske model, vi har anvendt i dette undervisningsmateriale. KIE-modellen findes i tre versioner målrettet henholdsvis grundskolen, gymnasier og videregående uddannelser.

Dette lærer- og elevmateriale bidrager til, at tv-filmene kan anvendes i undervisningsforløb i både det almene og det tekniske gymnasium. Materialet kan også inspirere til innovationsundervisning på andre uddannelser. Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Fox Media af innovationsrådgiver Kirsten M. Danielsen, Learn2innovate, og lektor ved Rungsted Gymnasium Irmelin Funch Jensen, der også driver virksomheden InnovativeMind.

Læringsmålet er, at eleverne styrker både deres faglige, naturvidenskabelige viden og deres evne til at anvende denne viden til at skabe nye, værdifulde løsninger, altså deres innovationskompetence. Særligt relevant for innovationsfaget er styrkelse af elevernes evne til at udvikle et produkt og få det ud på markedet. 

Bag den gode idé

Innovation

Bag den gode idé - inspiration til innovationsundervisning

Materialet kan anvendes til faglig undervisning, hvor eleverne lærer innovation gennem træning og afprøvning i praksis. Da materialet knytter sig til tv-filmene "Bag den gode idé", er der særligt fokus på undervisning inden for naturvidenskab og tekniske fag. Fordi der i innovationsdidaktikken tages udgangspunkt i løsning af konkrete udfordringer – man ”går fra fag til sag” – lægger materialet op til, at undervisningsforløbene inddrager forskellige fagligheder og sætter elevernes hele viden i spil.
6627_.jpg

Bag den gode idé: undervisningsmateriale til "Skib på ben"

Med udgangspunkt i KIE-modellen af Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann gives forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges som en innovationsproces, hvor elevernes faglighed udvikles samtidig med, at deres evne til at indgå i innovationsprocesser styrkes.
 Hent lærervejledning og elevark til filmen "Skib på ben".
Bølger ved Kalø Vig, Studstrupværket
© Laust Wium Olesen

Bag den gode idé: undervisningsmateriale til "Boblerne i ballasttankene"

Boblerne i ballasttankene viser, hvordan ingeniøren Jan Hummer med sin viden inden for teknik og naturvidenskab finder en bæredygtig løsning på en global udfordring og skaber et grundlag for etablering af en ny dansk virksomhed. Filmen sætter særligt fokus på den biologiske og samfundsmæssige betydning af invasive arter i havene og på, hvordan Jan Hummer arbejder med at teste og kvalificere sine løsningsforslag i det innovative rum.
Iris Kreta
© Jørgen Wilhelmsen

Bag den gode idé: undervisningsmateriale til "Minesøgningsplanten"

I KIE-modellens terminologi kan forevisningen af filmen fx placeres i det rammesættende rum, hvor læreren sætter det faglige tema for forløbet, formulerer læringsmålene, klæder eleverne fagligt på og introducerer dem for problemstillingen.

Relaterede filer

Undervisningsmaterialet er udarbejdet for Fox Media af innovationsrådgiver Kirsten M. Danielsen, Learn2innovate, og lektor ved Rungsted Gymnasium Irmelin Funch Jensen, der også driver virksomheden InnovativeMind.