Customs and traditions

Undervisningsforløb til basis-niveau

Omfang

Forløbet varer ca. 20 timer 

Faglige mål

Emnets mål er, at kursisten:

 • får opbygget et ordforråd omkring dagliglivet
 • skal kunne fortælle om egen familie og dagligdag
 • skal kunne indgå i en enkel samtale om egne familietraditioner
 • kan skrive enkle beskrivelser af kalenderåret
 • får viden om engelsksprogede traditioner og mærkedage.

Indhold

Emnet inddrager følgende kernestof:

 • Opbygning af ordforråd til brug i enkle dialoger om årets gang
 • Korte, dagligdags tekster
 • Grammatiske regler om verbernes former i nutid og datid
 • Korte, skriftlige beskrivelser af mærkedage
 • Udtale og ordforråd
 • Grundlæggende viden om traditioner i ét eller flere engelsktalende lande

Materialer

Følgende er forslag til materialer, der blandt mange andre vil kunne bruges i dette emne:

Kernestoffet kan evt. bearbejdes ud fra:

Supplerende stof kan evt. bearbejdes ud fra: Tekster om danske traditioner.

Didaktiske overvejelser og tilrettelæggelse

Valg af tradition bør afhænge af årstiden, mens nationaldage er et emne, som kan strække sig over hele året.

Læreren fortæller i et enkelt sprog om for eksempel:

 • Bonfire Night, og kursisterne finder i grupper eller par materiale på nettet
 • Den amerikanske Independence Day, og beder kursisten fortælle om, hvilke traditioner han/hun kender, som er forbundet med fyrværkeri. Der opfordres evt. til at medbringe egne fotos af bålfester.
 • Thanksgiving, som er velkendt fra mange amerikanske film. Herefter laver alle i fællesskab en oplistning af relevante gloser ud oplægget.


Kursisterne søger herefter på internettet efter madopskrifter til en traditionel ’Thanksgiving Dinner’ eller efter den historiske baggrund for festen. Alle kursister finder og fremlægger oplysninger om de valgte, traditionsrige dage.

Kursister med forskellig kulturel baggrund kan opmuntres til at fortælle om deres traditioner ved hjælp af musik, mad og et kort, engelsk oplæg. Et sådant internationalt forløb udvider kursistens horisont og kan være med til at skabe en god stemning på holdet. Traditioner er oplagte til forklaring af simpel nutid og datid i forbindelse med ’every year-udtryk’.

Ønskes yderligere arbejde med traditioner, kan ‘Wedding traditions’ anbefales. Den almene interesse for dette emne overskygger ofte sværhedsgraden af det tilgængelige materiale. Lad derfor kursisten finde billeder, som han/hun fortæller ud fra.

Emnet kan udvides til at omhandle ‘Food’. Igen kan det simplificeres ved hjælp af billeder og endnu bedre eksempelvis ved smagsprøver. Emnet kan afsluttes med et fælles frembragt festmåltid, hvortil kursisterne har skrevet opskrifter på engelsk

Evaluering

Samtale om den indsigt, emnet har givet om forskellige kulturers mærkedage og ritualer. Hvad var overraskende, nyt eller velkendt? Oplistning af eller quiz med engelske udtryk, som er blevet brugt under dette emne. Her tænkes på elementære gloser som ugedage, måneder, årstider og datoer, navne på behandlede mærkedage, madvarer og årstal. Det skriftlige produkt i form af opskrifter evalueres. Undervisningen evalueres mundtligt eller skriftligt med hensyn til indhold og planlægning set i forhold til de faglige mål.