Danmarks industrialisering: Peder Madsens Gang (1). En skummel stinkende gyde

København var i midten af 1800-tallet en lille by, hvor ca. 130.000 beboere klemte sig sammen inden for voldområdet. En af de smalle gyder hed Peder Madsens Gang opkaldt efter en kendt københavnsk brygger og købmand, der levede i første halvdel af 1600-tallet. Peder Madsens Gang lå, der hvor Ny Østergade ligger i dag. Siden hér kan bl.a. bruges til kildearbejde vedrørende industrialisering og boligforhold.

Introduktion

Indgangen ved Svane Apotek
© Før og Nu, 1917

Man kom ind i Peder Madsens Gang gennem porten ved Svane Apotek, der ses i venstre side af Østergade under husskiltet med Svanen. Billedet er fra Før og Nu 1917.

For at komme fra Østergade ind i Peder Madsens Gang måtte man igennem en port i Svane Apotek, der lå Østergade nr. 18. Over den port burde der ifølge en artikel i Illustreret Tidende fra 1873 stå de berømte ord fra Dantes ”Helvede”: ”Lader ethvert Haab ude, I, som træder herind”.  For håbet havde ikke hjemme i Peder Madsens Gang. ”Er man først kommet saa langt ned ad Elendighedens Trappetrin, at man har maattet fæste Bo i Peder Madsens Gang, da har man opgivet Haabet om atter at komme ud. Man veed omtrent med Sikkerhed, at den næste Udflugt vil finde Sted til Fattiggaarden.”  

Det var byens mørke bagside, som trådte frem for den, der fra den befærdede Østergade kom ind gennem porten ved Svane Apotek. ”Stinkende og urenlig” var da også begreber, som distriktslæge Ferdinand Ulrik hæftede på den smalle brolagte Peder Madsens Gang.

 

Omfang

Ca. 2 moduler à 90 min.

Formål

Lad eleverne arbejde med datidens kilder og på den måde opnå viden om industrialisering i Danmark. Samtidig trænes de i analyse og materaialekrititik.

Der arbejdes hen imod følgende mål (STX A)

Eleverne skal kunne:

 • anvende en metodisk-kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale
 • redegøre for sammenhænge mellem den lokale, nationale, regionale, europæiske og globale udvikling

Kernestof:

 • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
 • politiske og sociale revolutioner
 • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer

Forberedelse

Det er en god idé, hvis eleverne på forhånd har læst baggrundsstof om industrialiseringen i Danmark. Viden om basal kildekritik er en forudsætning.

Gennemførelse

Del eleverne ind i grupper og lad dem arbejde med nedenstående spørgsmål. Del evt. nogle af spørgsmålene op imellem grupperme.

Aderbejdsspørgsmål

 • Kig nærmere på kortet over området og udpeg, hvor i det indre København Peder Madsens Gang lå. Benyt også billedet, hvor indgangen til gaden vises. (14. Kort over området og billede 5: Indgangen ved Svane Apotek)
 • Gør rede for smøgens historie, således som den fremgår af artiklen i Illustereret Tidende fra 1873. (4. Det Kjøbenhavn, der forsvinder)
 • Beskriv hvordan der har set ud i Peder Madsens Gang. Brug kilde 5. Distriktslægens beretning, s. 2-6, grundtegningen s. 34 og billede 2: Blik ind i Peder Madsens Gang.
 • Analyser oplysningerne fra Distriktslægens beretning, idet de indsættes i skemaer:
 • Hvilke ejendomme var der og hvor mange etager bestod hver ejendom af?
 • Hvilke ejendomme havde baggårde med baghuse? Hvor var latrinerne placeret?
 • Hvilke lejlighedstyper fandtes der? (1 værelses, 1 værelse med fælleskøkken, 1 værelse med køkken osv.
 • Vurder ud fra de oplysninger, du hidtil har samlet, hvorfor Peder Madsens Gang har været speciel skummel og stinkende ifølge samtidens opfattelse.

 

Opfølgning

Der samles op i plenum. Hver gruppe kan evt. forberede en lile præsentation.

Kreditering

”Peder Madsens Gang – gaden der forsvandt” er udarbejdet af historiker, ph.d. Nete Balslev Wingender, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Arbejdsspørgmålene i forbindelse med de enkelte emner er udarbejdet i samarbejde med gymnasielærer Jette Gerstrøm. 

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png