Det gode børneliv - balancen mellem skole og eliteidræt

Denne vejledning skal gøre det nemmere at dyrke idræt på højt plan ved siden af skolen. Find viden og inspiration til at understøtte eliteidrætseleven som skole, forældre, træner eller kommune.
High-five

Elever der dyrker eliteidræt har brug for at møde forståelse og fleksible rammer for at opnå balance mellem skole og idræt. Her finder du viden og inspiration, som kan være med til at skabe et godt børneliv med både skole og eliteidræt.

Balancen mellem skole og idræt bliver i denne film om Mathilde skabt i dialog mellem alle aktørerne i Mathildes liv. Få inspiration og vejledning til hvordan du kan være medspiller i forhold til at skabe den gode balance for en elev, der dyrker eliteidræt.

Find vejledning, inspiration og lovgivning herunder

High-five

Highfive - et dialogredskab

Afstem forventninger, skab fleksible rammer og understøt balancen mellem skole og idræt gennem brug af dialogredskabet.
Film

Erfaringer og gode råd

Bliv inspireret af eliteidrætselever, skoleledere med flere, som fortæller, hvordan de arbejder med at skabe balance mellem skolen og eliteidrætten.
Lovgivning og rammer

Regler og rammer

Her på siden finder du en juridisk vejledning omkring §33, stk.9, som giver elever mulighed for, i begrænset omfang at opfylde deres undervisningspligt ved at dyrke eliteidræt. Få svar på, hvilke muligheder der er, hvem der kan give tilladelser til eleven og i hvilket omfang.