Det lærende fagteam

Forsknings-informeret

Dette modul sætter gennem artikler, forskning, videooplæg m.m. fokus på bl.a. mødekultur, det gode møde og udvikling af fagteamet. Du finder læsestof og konkrete idéer til bl.a. strukturering af, ledelse af og indhold på fagteamets møder med udgangspunkt i faget matematik.

Der er fokus på fagteamet og det gode møde i matematik, men modulerne vil grundlæggende kunne bruges i forbindelse med udviklingen af fagteam i alle fag. Modulerne nedenfor indeholder bl.a. spørgsmål til fagteamet. Enkelte af modulerne indeholder også videooplæg. 

Indledende film

Følgende video viser et interview med 2 lærere fra Trekroner Skole i Roskilde, marts 2014.

Videoen kan tjene som indledning til en generel snak på skolen eller i fagteamet omkring, hvilke forventninger der er til et fagteam, og hvordan man ønsker at strukturere fagteamets mødeindhold, mødeledelse m.m..

Efterfølgende kan man dykke længere ned via de nedenstående moduler.

Det gode team og teammøde (3)

Det gode team

Fagteamet arbejder.
Hvad kendetegner et godt fagteam? Hvis ’det gode team’ forstås som et team, hvor deltagerne i teamet er enige og kan lide hinanden, kan det lige frem være ødelæggende for teamets mulighed for at udvikle sig som professionelt fællesskab. Læs her hvordan.

Tegn på et godt samarbejde i teamet

Teamsamarbejdet i praksis.
Hvilke tegn kan være symptomer på, at der er et godt - forstået som ’professionelt’ samarbejde i fagteamet? Hør lærere fortælle, hvordan samarbejdet i matematikfagteamet får betydning for arbejdsglæde, tryghed og måden den enkelte lærer udvikler sin undervisning.

Ledelse af teammøder

Ledelse af fagteam
Hvorfor er det nogle steder så svært at styre møder i den ’frie danske samtalekultur’? Teammødets organisering er afgørende for teamets muligheder for at arbejde professionelt. Her kan du få inspiration til, hvordan du kan arbejde med at styrke dit fagteams mødeledelse.

Fagteamet (4)

Forskning i fagteam

Forskning i bøger
Der er mange gode grunde til at indgå i et kollegialt fællesskab, der også kan omfatte undersøgelser eller forskning i egen undervisning. Hvilke råd kan man få fra nyere forskning, når man vil indgå i fagteam med dette formål?

Analyse af et fagteam

Fagteamet arbejder.
Der er mange mulige faktorer i beskrivelser og analyser af velfungerende fagteamsamarbejde. Spejl fx din egen skole i denne matrix og hold samarbejdet op mod en landsdækkende kortlægning eller udsagn fra andre skoler. Øvelsen er til en vejleders eller et fagteams egen overvejelse.

Fire anbefalinger til det gode fagteamsamarbejde

Hånd viser 4 fingre.
Fire konkrete anbefalinger til, hvordan man øger kvaliteten af fagteamsamarbejdet. Denne video og de tilhørende diskussionsspørgsmål er tænkt som oplæg til fagteam, der ønsker at arbejde med at diskutere og udvikle deres samarbejde.

Lektionsstudier (Lesson study)

Lektionsstudier i praksis
Lektionsstudier kan være en god metode til at udvikle egen undervisning gennem kollegial, faglig sparring. Her følger anbefaling og en beskrivelse af lektionsstudier eller ”lesson study” i skolen med udgangspunkt i matematik. Hvis og når et fagteam vil følge anbefalingen, er der mere støtte at hente i artikler og andet materiale.

Vis alle Vis færre

Mulige samtaleemner i fagteamet (5)

Digitale værktøjer i matematik

Elever arbejder med computer og tablets
Digitale værktøjer skal indgå i matematikundervisningen gennem hele skoleforløbet fra indskolingen til udskolingen. Beskrivelsen her giver en hjælp til, hvordan man formulere en fælles strategi for brugen af forskellige digitale værktøjer i skolens matematikundervisning.

Evaluering i matematik

Evalueringssky
© Troels Gannerup Christensen
Evaluering er afgørende i læringsmålstyret undervisning. Dels må evalueringen ske på baggrund af formulerede læringsmål, dels giver evalueringen afsæt for at vurdere udbytte og opstille nye mål. Her finder du et oplæg til udvikling af skolens evalueringskultur i matematikundervisningen gennem diskussion i fagteamet.

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik
Læsning i alle fag er et væsentligt element i Forenklede Fælles Mål. Faglig læsning er desuden blevet sat ind i en større sammenhæng omkring elevernes sproglige udvikling.

Matematiske kompetencer i praksis

Matematiske kompetencer - Wordle
© Troels Gannerup Christensen
De matematiske kompetencer er helt centrale i Forenklede Fælles Mål, men de opleves af mange lærere som svært tilgængelige og svære at omsætte til en konkret undervisningspraksis. Det er derfor oplagt at tage emnet op til drøftelse og bearbejdning i fagteamet.

Undersøgelser og eksperimenter i matematik

Opgaver
Dette er et eksempel på et oplæg til at samarbejde om at udvikle en skoles matematikundervisning. Eksemplet handler om ”undersøgende og eksperimenterende arbejdsformer” i matematikundervisningen, men kan af fagteamet overføres til andre sammenhænge.

Vis alle Vis færre